Delegation of the European Union to Chile

Làm việc với chúng tôi

Công việc, thực tập

Traineeships in Delegations

The deadline for submitting applications is 02/03/2020

Author: Strategic Communications - Publication date: 13/02/2020
Traineeships in Delegations

The deadline for submitting applications is 04/10/2019

Author: Press and information team of the Delegation to CHILE - Publication date: 20/09/2019
Local agents

We are

The European Union (EU) is an economic and political partnership between 28 European countries. It plays an important role in international affairs through diplomacy, trade, development cooperation and engagement on multilateral affairs. Abroad, the EU is represented through more than 140 diplomatic representations, known also as EU Delegations, which have a similar function to those of an embassy.

Author: Press and information team of the Delegation to CHILE - Publication date: 26/06/2019
THÊM

Đấu thầu

Đấu thầu,Open,Services
Author: Press and information team of the Delegation to CHILE - Publication date: 27/03/2019
Đấu thầu,€60.000 - €139.000,Open,Services
Author: Press and information team of the Delegation to CHILE - Publication date: 06/04/2018
THÊM

Tài trợ

Tài trợ

Grants in Chile

Author: Press and information team of the Delegation to CHILE - Publication date: 26/10/2016
Tài trợ

Các khoản viện trợ có thể được trao như những khoản tài trợ không hoàn lại dành cho các nước thứ ba tham gia vào các hoạt động trợ giúp bên ngoài khối. Các khoản viện trợ được quản lý thông qua EuropeAid (DEVCO) hoặc DG Near, EEAS không quản lý bất cứ khoản viện trợ nào.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
THÊM

Bán đấu giá

Bán đấu giá

MISION DIPLOMATICA

 

Vende a la mejor oferta:

 

AUTOMOVIL VOLVO MODELO S80 2.0 AUT

Año 2012 color plata Kilometraje 113.546,00 km

PRECIO BASE $ 4.500.000 CLP

En las condiciones en que se encuentra

 

El vehículo podrá ser visto en  Ricardo Lyon 222, Torre Paris, Providencia

Author: Press and information team of the Delegation to CHILE - Publication date: 28/03/2019
THÊM