Delegation of the European Union to Chile

De første stegene mot en europeisk helseunion er tatt

18/11/2020 - 11:18
News stories

11. november tok EU sine første skritt mot en Europeisk helseunion. For å øke innsatsen mot COVID-19-pandemien og fremtidige helsekriser, er det behov for mer koordinering på EU-nivå, mener Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen.

Europakommisjonen presenterte en rekke forslag som sikter på å forsterke EUs rammeverk for helsesikkerhet, og å styrke kriseberedskapen til viktige EU-byråer.

Det nye rammeverket vil først og fremst styrke beredskap. EUs egen helsekrise- og beredskapsplan for pandemier vil etableres, kombinert med omfattende rammer for rapportering og revisjon. Utarbeidelsen av nasjonale planer vil understøttes av European Center for Disease Prevention and Control og andre EU-byråer. Planene vil deretter revideres og stresstestes av Kommisjonen og relevante EU-byråer.

I tillegg skal det nye rammeverket forsterke overvåking. Et styrket overvåkningssystem vil bli opprettet på EU-nivå ved hjelp av kunstig intelligens og annen avansert teknologi. Det nye rammeverket tar også sikte på å forbedre datarapportering. Medlemsstatene vil bli pålagt å øke rapporteringen av status på egne helsesystemer (f.eks. tilgjengelighet på sykehussenger, spesialisert behandling og intensivkapasitet, antall medisinsk opplært personale osv.).

En erklæring om en EU-nødsituasjon vil også utløse økt koordinering og muliggjøre utvikling, lagring og anskaffelse av kriserelevante produkter.

Kommisjonen la også frem hovedelementene for en fremtidige helseberedskapsmyndighet (HERA) på EU-nivå. En slik myndighet vil være et viktig steg for å oppnå sterkere beredskap på EU-nivå mot fremtidige helsetrusler.

Mer informasjon om EUs helseunion finner du her

Redaksjonens innhold: