Delegation of the European Union to Central African Republic

חיפוש

רובריקות הצג

סוגי תוכן הצג

 • מכירות פומביות

 • - בכלל -
 • מסמכים

 • - בכלל -
 • Grant Procedure
 • אסטרטגיות
 • ביוגרפיות/קורות חיים
 • בסיס משפטי/חקיקה
 • דוחות
 • הליך מכרז
 • הסכמים
 • מבנה ארגוני
 • מזכרי הבנות
 • מסמכים/תקשורת משותפים
 • נספחים
 • פרופילים/מחקרים סטטיסטיים
 • שונות
 • שיתוף פעולה פרלמנטרי
 • תוכניות פעולה
 • תכניות אינדיקטיביות רב-שנתיות
 • תכניות עבודה
 • אירועים

 • - בכלל -
 • אחר
 • אירועי ספורט
 • אירועים עסקיים
 • אמנות חזותית
 • הופעות
 • הרצאות וכנסים
 • הרצאות/ סמינרים
 • ימים פתוחים
 • לילדים
 • מוסיקה
 • מחול
 • מפגשים קהילתיים ושווקים
 • ספורט
 • ספרות
 • פעילויות באינטרנט
 • קבלות פנים
 • קולנוע
 • שיעורים וסדנאות
 • תיאטרון
 • תערוכות
 • תערוכות וירידים
 • ארזמוס
 • יום אירופה
 • ימי הולדת וימים המוקדשים לנושא ברמה בינלאומית ואירופית
 • ימי פיתוח אירופיים
 • ימים לאומיים
 • ימים פתוחים
 • סדרות על פי נושאים
 • פרויקטים הממומנים על ידי האיחוד האירופי
 • שיח בין תרבותי
 • גלריות תמונות

 • - בכלל -
 • מענקים

 • - בכלל -
 • משרות פנויות

 • - בכלל -
 • אחרים
 • אנשי מקצוע זוטרים במשלחות (IPD)
 • התמחות ספר כחול כחול (Blue Book) - משרדים ראשיים
 • התמחות שלא בתשלום במשלחות
 • מומחים לאומיים נספחים
 • משרות בפרויקטים של האיחוד האירופי
 • סוכנים זמניים
 • סוכנים מקומיים
 • סוכנים על בסיס חוזה
 • עמדות בינלאומיות
 • עמדות לאומיות
 • פקידי ציבור
 • חדשות

 • - בכלל - (1) Apply - בכלל - filter
 • EU MAG
 • Infographics
 • Magazines
 • Publications
 • כתבות (1) Apply כתבות filter
 • מהבלוג
 • מפגשי פסגה
 • קולות ונופים
 • ראיונות
 • דף נושאי

 • - בכלל -
 • Cooperation
 • אודותינו – מבנה וארגון
 • יחסי ה-EU עם האזור
 • יחסי ה-EU עם המדינה
 • יחסים עם הארגונים הבינלאומיים ו- Fora
 • כללי
 • מדיניות – פעילות
 • נסיעות ל-EU
 • סקירה כללית
 • Press Material

 • (-) Remove - בכלל - filter - בכלל -
 • Joint Press Releases
 • גזירי חדשות - בעיתונות
 • דפי מידע
 • הודעות לעיתונות
 • הזמנות לעיתונות
 • הערות/נאומים
 • הצהרות הדובר/ת (1) Apply הצהרות הדובר/ת filter
 • הצהרות מטעם האיחוד האירופי (1) Apply הצהרות מטעם האיחוד האירופי filter
 • הצהרות מקומיות
 • הצהרות משאבי אנוש/סגן הנשיא (2) Apply הצהרות משאבי אנוש/סגן הנשיא filter
 • הצהרות משותפות
 • התייעצויות ציבוריות
 • מסקנות המועצה (1) Apply מסקנות המועצה filter
 • נאומי השגריר
 • נאומי מש"א/סגן-נשיא
 • עמודי דעות
 • שאלות נפוצות
 • תגובות לעצומות
 • פרויקטים

 • - בכלל -
 • AA implementation
 • Regional overview
 • Rule of Law
 • Thematic overview
 • אבטחת מזון וביטחון תזונתי
 • אנרגיה
 • דמוקרטיה וזכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • טכנולוגיית מידע וטלקומוניקציה
 • ילדים ונוער
 • ממשל
 • מקלט ופליטים
 • סחר
 • פיתוח המגזר הפרטי
 • שונות
 • שירותי מגוון ביולוגי ומערכת אקולוגית
 • שלום וביטחון
 • תעסוקה נאותה והוגנת
 • תרבות
 • מכרזים

 • - בכלל -
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • > €5.350.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €5.350.000
 • סגור
 • פתוח
 • אספקה
 • עבודות
 • שירותים
 • סרטון

 • - בכלל - (1) Apply - בכלל - filter

מידע על המחבר הצג

תאריכים הצג

 1. Statements by the HR/VP
 2. Council Conclusions
 3. Statements by the HR/VP
 4. Statements on behalf of the EU
 5. Statements by the Spokesperson