Delegation of the European Union to Belarus

#ЗаЧистоКакоДомаИсто: Запознајте ги хероите од нашето соседство!

10/06/2019 - 12:32
News stories

Додека новата кампања на Делегацијата на ЕУ зема замав, запознајте ги луѓето кои со своето делување испраќаат порака дека чистењето на ѓубрето околу нас е одговорност на сите нас.

Сања Бошковска https://www.youtube.com/watch?v=uHjHItyEXQQ
 
Владимир Крстевски https://www.youtube.com/watch?v=A6KojWXQ-Z4
 
Јашар Хирда https://www.youtube.com/watch?v=6qBmu-FAjew
 
Југослава Дуковска https://www.youtube.com/watch?v=C8DK-7bA_Uo
 
Игор Смилев https://www.youtube.com/watch?v=3tzC1QjQNhM

Делегацијата на ЕУ очекува следната фаза од кампањата да донесе повеќе херои и активности!

„За чисто како дома исто“ има за цел да помогне во подигнувањето на јавната свест за заштитата на животната средина, да ги поддржи еко-активистите, да поттикне повеќе луѓе да им се приклучат на таквите активности во нивните соседства, како да ги охрабри градоначалниците да развијат сопствени еколошки активности во општините.

Languages: