Delegation of the European Union to Azerbaijan

ADA Universitetində tədris və tədqiqat imkanlarının gücləndirilməsinə dəstək

03/09/2019 - 08:37
Education and Research

Layihə dörd component üzərində fəaliyyət göstərir: Avropa İttifaqi Məsələləri üzrə Bilik Mərkəzinin (CEEUS) dayanıqlığına nail olunması; tədris metodlarının, formatlarının və əlaqədar xidmətlərin təkminləşdirilməsi; tədqiqat sxemlərinin təsdiq olunması üçün hazırlanması, nəşrlərin artırılması, konfrans təşkilatçılığı və iştirakının, PHD proqramlaşdırmanın inkişaf etdirilməsi; ictimai iştirakın və təbliğatın genişləndirilməsi və dərinləşdirməsi.

Gözlənilən nəticələr:

  • ADA Universitetinin Avropa Tədqiqat Sahəsinə və Tədqiqat və İnkişaf Proqramlarına inteqrasiyasının genişləndirilməsi;
  • ERASMUS+ Jean Monnet qrant proqramlarına təqdim olunması üçün tədqiqat planı və strategiyalarının inkişaf etdirilməsi;
  • Avropa Tədqiqatları üzrə Magistr üçün modul planının hazırlanması;
  • Rəqəmsal pedaqogika və e-təhsilin Blackboard - rəqəmsal və onlayn təlim və öyrənmə proqramı vasitəsilə hərtərəfli öyrənilməsi;
  • ADA Universitetinin MBA proqramının Beynəlxalq akkreditasiya üçün hazırlanmasının asanlaşdırılması;

Editorial Sections: