Nümayəndəlik Azərbaycandakı

Azərbaycanda maraqların ifadə edilməsi üçün dəvət: Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsalı (RSDTİ-ni) Pilot Şirkətlər

16/06/2021 - 15:30
News stories

Bakı, Azərbaycan, iyun, 2021-ci il Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən EU4Environment Layihəsi, RSDTİ-ni Pilot Şirkətlər olmaq və RSDTİ metodologiyasının Azərbaycanda tətbiq edilməsində iştirak etmək məqsədilə Kiçik və Orta ölçülü İstehsal Müəssisələri (KOM-lar) axtarır.

Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal (RSDTİ) metodologiyasının tətbiq sahəsini genişləndirmək məqsədilə ən azı 15 yerli (istehsal) KOM seçiləcək və onlara 2021-2022-ci illər ərzində müəssisələrini yaşıllaşdırmaq və istehsallarının səmərəliliyini artırmaq üçün dəstək göstəriləcəkdir. Seçilən şirkətlər üçün təkmilləşdirici tədbirlərin məqsədi enerji, xammal və materiallardan istifadə, suyun səmərəliliyi və tullantıların idarə olunması sahələrinə yönəldiləcəkdir.

PDF icon eu4environment.pdf

Redaksiya Bölmələri:

Müəllif