Nümayəndəlik Azərbaycandakı

Balakən regional “ABAD” mərkəzi vasitəsilə Şəki-Zaqatala iqtisadi zonasında kiçik ailə təsərrüfatlarının inkişafına dəstək.

03/09/2019 - 08:30
Agriculture and Food Safety

Layihənin əsas məqsədi kənd yerlərində müasir və davamlı ailə təsərrüfatlarının yaradılması və Avropa standartlarına və təcrübələrinə uyğun bərabər imkanların yaradılmasını təmin etməklə Azərbaycanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına yardım etməkdir. Bu, həmçinin, yüksək keyfiyyətli rəqabətə davamlı əlavə dəyərli məhsullar istehsal etmək üçün icma əsaslı ailə müəssisələrini dəstəkləyəcəkdir.

Gözlənilən nəticələr:

Bu layihə Şəki-Zaqatala iqtisadi zonasından otuz ailəni müəyyənləşdirəcək və öz bizneslərini başlamaq üçün lazımi bacarıq və avadanlıqlarla təmin edəcəkdir. “ABAD”-a dəstək aşağıdakılara nail olmaqla həyata keçəcək:
  • pilot ailələri seçmək, təlim keçirmək və avadanlıqla təchiz etmək;
  • əvvəlcədən istehsal və satışdan əvvəlki sistemin yaradılması;
  • ailə brendləri yaratmaq;
  • istehsal və satış prosesini təşkil etmək

Əldə olunan nəticələr:

  • 44 ailənin seçilməsi, o cümlədən, 12 məcburi köçkün ailəsi (hədəf 30 ailə olmuşdur)
  • Seçilmiş 44 ailə haqqında məlumatlar daxil olmaqla hər biri üçün profillərin yaradılması (o cümlədən məşğul olduğu sahə/gələcək biznes)
  • Seçilmiş ailələr, onların ailə üzvləri və ABAD əməkdaşları üçün potensialın artırılması üzrə 13 təlimin keçirilməsi
  • Hər bir ailənin ehtiyac və tələblərinə uyğun maliyyə və istehsal planların hazırlanması
  • Bazar tələbatına uyğun məhsullar istehsal etmək üçün 44 ailə üçün avadanlıqların alınması

Redaksiya Bölmələri:

Müəllif