Nümayəndəlik Azərbaycandakı

5-ci Şərq Tərəfdaşlığı Sammitinin Birgə Bəyanatı

24/11/2017 - 15:53
Miscellaneous

Ermənistan Respublikası, Azərbaycan Respublikası, Belarus Respublikası, Gürcüstan, Moldova Respublikası və Ukraynanın Dövlət və ya Hökumət Başçıları və nümayəndələri, Avropa İttifaqının nümayəndələri, ona Üzv Dövlətlərin Dövlət və ya Hökumət Başçıarı və nümayəndələri 24 noyabr 2017-ci il tarixində Brüsseldə görüşmüşlər. Avropa Parlamentinin Prezidenti və Regionlar Komitəsinin, Avropa İqtisadi və Sosial Komitəsinin, Avropa İnvestisiya Bankı və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Şərq Tərəfdaşlığının Regional və Yerli Qurumların Konfransı və Avronest Parlament Assambleyasının nümayəndələri də Sammitdə iştirak etmişlər.

Redaksiya Bölmələri:

Müəllif