Nümayəndəlik Azərbaycandakı

Layihələr

11/05/2016 - 14:26
Cooperation

İcmal

Aİ-nın maliyyə və texniki əməkdaşlıq proqramı Azərbaycanın islahat planını dəstəkləyir. Azərbaycanın region və şəhərlərində, geniş çeşidli sektorlarda çoxsaylı layihələr həyata keçirilməkdədir. Aİ-nın Azərbaycana yardımında diqqət əsasən enerji, kənd təsərrüfatı, ətraf mühitin qorunması, yaxşı idarəetmə, demokratiya və s. yetirilir.

Aİ-nın Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrə maliyyə vəsaiti qrantlar, müqavilələr və getdikcə daha çox büdcə dəstəyi şəklində təmin olunur.
Əlavə məlumat üçün  http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_en.htm

Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən layihələrin siyası burada verilib.


Son yeniliklər layihələr

Praktikadan nümunələr

Languages:
Redaksiya Bölmələri:

Müəllif