Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակություն

Որոնել

Խմբագրական բաժիններ Show

Բովանդակության տեսակներ Show

 • Աճուրդային վաճառքներ

 • - Ցանկացած -
 • Փաստաթղթեր

 • - Ցանկացած -
 • Grant Procedure
 • Ազգային ուղղորդող ծրագրեր
 • Այլ
 • Աշխատանքային ծրագրեր
 • Բազմամյա ուղղորդող ծրագրեր
 • Գործողության պլաններ
 • Զեկույցներ
 • Իրավական հիմքեր / Օրենսդրություն
 • Խորհրդարանական համագործակցություն
 • Ծրագրային փաստաթղթեր
 • Կառուցվածքը և կառուցվածքային սխեման
 • Կենսագրություններ / CV-ներ
 • Համաձայնագրեր
 • Համատեղ գործողություններ
 • Համատեղ փաստաթղթեր/հաղորդակցումներ
 • Հավելվածներ
 • Մրցութային ընթացակարգ
 • Պետության ռազմավարության փաստաթղթեր
 • Ռազմավարություններ
 • Վեհաժողովներ/Սեմինարներ/հանդիպման արդյունքներ
 • Վիճակագրական պրոֆիլներ / հետազոտություններ
 • Տարածաշրջանային ռազմավարության փաստաթղթեր
 • Փոխհամաձայնության հուշագիր
 • Փորձագիտական գնահատման զեկույցներ
 • Իրադարձություններ

 • - Ցանկացած -
 • Business event
 • Cinema
 • Community gatherings & markets
 • Conference/seminar
 • Conferences & conventions
 • Courses & workshops
 • Dance
 • Exhibitions
 • Fairs & shows
 • For kids
 • Literature
 • Music
 • Online activities
 • Open days
 • Other
 • Performances
 • Receptions
 • Sport
 • Sporting events
 • Theatre
 • Visual arts
 • EU Financed Projects
 • Erasmus
 • Europe Day
 • European Development Days
 • Intercultural dialogue
 • International, European Days and Anniversaries
 • National Days
 • Open Days
 • Thematic series
 • Ֆոտոդարան

 • - Ցանկացած -
 • Դրամաշնորհներ

 • - Ցանկացած -
 • Հրապարակումներ

 • - Ցանկացած -
 • Ամսագրեր
 • Այլ
 • Գրքեր
 • Ինֆոգրաֆիկա
 • Տեղեկատվական թերթիկներ
 • Թափուր աշխատատեղեր

 • - Ցանկացած -
 • EU project positions
 • «Blue Book» վերապատրաստման ծրագիր (ղեկավար մարմնում)
 • Այլ
 • Գործուղված ազգային փորձագետներ
 • Երիտասարդ մասնագետները որպես պատվիրակության անդամ (JPD)
 • Ժամանակավոր գործակալներ
 • Միջազգային պաշտոններ
 • Չվարձատրվող վերապատրաստում պատվիրակության աշխատանքների շրջանակում
 • Պայմանագրային գործակալներ
 • Պաշտոնյաներ
 • Պետական պաշտոններ
 • Տեղական գործակալներ
 • News

 • - Ցանկացած -
 • EU MAG
 • Բլոգից
 • Գործնական (առարկայական հետազոտություններ)
 • Թեմատիկ հոդվածներ
 • Հարցազրույցներ
 • Վեհաժողովներ
 • Տեսակետներ ու կարծիքներ
 • Թեմատիկ էջ

 • - Ցանկացած -
 • Relations with International Organisations and Fora
 • ԵՄ-ի հարաբերությունները երկրի հետ
 • ԵՄ-ի հարաբերությունները տարածաշրջանի հետ
 • Ընդհանուր
 • Ընդհանուր ակնարկ
 • Ճանապարհորդություն դեպի ԵՄ
 • Մեր մասին. կառուցվածքը և կազմակերպությունը
 • Քաղաքականություն - Գործունեություն
 • Մամուլի նյութեր

 • - Ցանկացած - (1) Apply - Ցանկացած - filter
 • Տեղական իշխանությունների հայտարարությունները
 • HR/VP speeches
 • Դեսպանի հայտարարություններ
 • Դիտողություններ/Ելույթներ
 • ԵՀ փոխնախագահի/ԵՄ արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչի հայտարարությունները (1) Apply ԵՀ փոխնախագահի/ԵՄ արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչի հայտարարությունները filter
 • ԵՄ անունից հայտարարությունները
 • Խոսնակի հայտարարությունները
 • Խորհրդի եզրակացություններ
 • ՀՏՀ-եր
 • Համատեղ հայտարարությունները
 • Հանրային քննարկումներ
 • Հեղինակային հոդվածներ
 • Հրավերներ մամուլի ներկայացուցիչների համար
 • Մամլո հաղորդագրություններ
 • Միջնորդությունների պատասխաններ
 • Նորությունների քաղվածք մամուլից
 • Տեղեկատու նյութեր
 • Նախագծեր

 • - Ցանկացած -
 • Աշխարհի անտառների կայուն պահպանություն
 • Ապաստան և փախստականներ
 • Առողջապահություն
 • Առևտուր
 • Առևտրի խթանում
 • Գենդեր
 • Գիտական հետազոտություններ
 • Երեխաներ և երիտասարդություն
 • Զանազան
 • Զարգացնող կրթություն և իրազեկվածության բարձրացում
 • Զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք
 • Էներգիա
 • Ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքներ
 • Խաղաղություն և անվտանգություն
 • Կայուն գյուղատնտեսություն և գյուղական զարգացում
 • Կառավարում
 • Կենսաբազմազանություն և էկոհամակարգերի ծառայություններ
 • Կլիմայական փոփոխություններ, բնական աղետների ռիսկի նվազեցում և անապատացում
 • Կրթություն
 • Հմտություններ և մասնագիտական ուսուցում
 • Մասնավոր սեկտորի զարգացում
 • Միգրացիա և ապաստան
 • Միջուկային անվտանգության բարձր մակարդակի պահպանություն
 • Մշակույթ
 • Շրջակա միջավայր և կանաչ տնտեսություն
 • Պետական ֆինանսներ և մակրոտնտեսություն
 • Ջուր և ջրամատակարարում
 • Սահմանային վերահսկողություն
 • Սննդամթերք և սննդի անվտանգություն
 • Սոցիալական ներգրավվածություն
 • Սոցիալական պաշտպանություն
 • ՏՏ և հեռահաղորդակցություն
 • Տարածաշրջանային ինտեգրացիա
 • Տեղական իշխանություններ
 • Տրանսպորտ
 • Քաղաքային զարգացում
 • Քաղաքացիական հասարակություն
 • Հայտամրցույթներ

 • - Ցանկացած -
 • > €144.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €144.000
 • > €144.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €144.000
 • > €5.548.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €5.548.000
 • Forecast
 • Բաց
 • Փակ
 • Services
 • Աշխատանքներ
 • Մատակարարումներ
 • Տեսանյութ

 • (-) Remove - Ցանկացած - filter - Ցանկացած -

Authoring Information Show

Dates Show

 1. Տեսանյութ