Delegation of the European Union to Armenia

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 5 of 5

Šiandien Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi. Apgailestaujame dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš mūsų Sąjungos, tačiau visapusiškai gerbiame šį pasirinkimą ir esame pasirengę žengti pirmyn.

 

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini pristatė trečiąją Visuotinės Europos Sąjungos strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitą „Visuotinė ES strategija: kas nuveikta per trejus metus ir žvilgsnis į ateitį“. Ją 2019 m. birželio 17 d. Liuksemburge vyksiančiame Užsienio reikalų tarybos posėdyje aptars ES užsienio ir gynybos ministrai. Ataskaitoje apžvelgiama per pastaruosius trejus metus, t. y. nuo 2016 m. birželio mėn., kai buvo pristatyta Strategija, padaryta jos įgyvendinimo pažanga penkiose prioritetinėse srityse – Sąjungos saugumo, valstybių ir visuomenės rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse atsparumo, integruoto požiūrio į konfliktus ir krizes, bendradarbiaujamosios regioninės tvarkos ir pasaulinio valdymo, atitinkančio XXI-ojo amžiaus poreikius. Ataskaitoje taip pat pateikiamos tolesnių veiksmų ateinančiais metais gairės.

Vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini, remiama Komisijos, šiandien siūlo Europos taikos priemonę (ETP). Tai į biudžetą neįtrauktas fondas, numatytas kitos daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpiu; šios priemonės paskirtis – užkirsti kelią konfliktams, išsaugoti taiką ir stiprinti tarptautinį saugumą visame pasaulyje mūsų piliečių ir mūsų partnerių labui.

Esant sudėtingoms sąlygoms visame pasaulyje Europos Sąjunga turi imtis daugiau veiksmų, kad sustiprintų konfliktų prevencijos, taikos kūrimo ir tarptautinio saugumo stiprinimo gebėjimus. Siūlydama naują Europos taikos priemonę (ETP), Europos Sąjunga imasi dar vieno žingsnio, kad sustiprintų savo, kaip pasaulinio masto veikėjos, vaidmenį.