Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակություն

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 162

ԵՄ-ն պատրաստ է աջակցել նորարարական ՓՄՁ-ներին

Languages:

Եվրոպական միության մշակույթի, կրթության, երիտասարդության եւ քաղաքացիության հարցերով հանձնակատար Տիբոր Նավրաչիչը ողջունում է Հայաստանի մասնակցությունը «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրին

Languages:

Այսօր Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է չորս նոր ծրագիր՝ «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» Եվրոպական միության նախաձեռնության ներքո: Չորս ծրագրերն աշխատելու են երիտասարդների զբաղունակության բարձրացման, նրանց կարողությունների զարգացման ու հասարակական կյանքում երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը խթանելու ուղղությամբ:

Languages:

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» նախաձեռնության շրջանակներում իրականցվող ծրագիրը կազմվել է Դանիական Կարմիր խաչի կողմից` Հայկական, Վրացական և Բելառուսական Կարմիր խաչի ազգային ընկերությունների հետ համագործակցությամբ: Ծրագրի նպատակն է սահմանափակ հնարավորություններով երիտասարդների շրջանում խթանել կրթություն ստանալու և աշխատելու հնարավորությունները:
Հայաստում ծրագիրը ներառելու է սահմափակ հնարավորություններով 16-30 տարեկան 4000 երիտասարդների Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում՝ այդ թվում նաև հաշվարկային տվյալներով առավել խոցելի 300 երիտասարդի, ովքեր տուժել են զինված հակամարտության և արտագնա աշխատանքի բացասական հետևանքներից: Մոտ 60 երիտասարդ խորհրդատվական և տեխնիկական աջակցություն կստանան՝ սեփական բիզնես գաղափարներն իրականացնելու համար:

Languages:

ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության նախաձեռնության ներքո իրականացվող այս ծրագիրը մշակվել է Սեյվ դը չիլդրեն Նիդերլանդների (Նիդերլանդներ), ՕքսԵՋեն երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի (Հայաստան), Երեխաների և երիտասարդների զարգացման ֆոնդի (Վրաստան) և Սլավիկ Հարթ բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Ծրագիրը նպատակ ունի զարգացնել Արևելյան գործընկերության անդամ երեք երկրների երիտասարդների, այդ թվում խոցելի խմբերի երիտասարդ ներկայացուցիչների ձեռնարկատիրական ներուժը և բարելավել նրանց մրցունակությունը աշխատաշուկայում։ Ծրագիրը նաև կաջակցի երիտասարդներին առավել լայնորեն օգտվելու ուսումնակրթական հնարավորություններից, ինչպես նաև ակտիվորեն մասնակցելու տարբեր ոլորտներում երիտասարդական քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը տեղական և ազգային մակարդակներում:

Languages:

Այս ծրագիրը մշակվել է ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության նախաձեռնության ներքո, Վորլդ Վիժն Գերմանիայի կողմից՝ Հայաստանում և Վրաստանում գործող Վորլդ Վիժնի գրասենյակների, ինչպես նաև Գլոբալ զարգացումներ հիմնադրամի հետ սերտ համագործակցությամբ։ Ծրագրի նպատակն է նպաստել գյուղական համայնքներում ապրող երիտասարդների գործազրկության խնդիրների հասցեագրմանը և եկամտի աղբյուրների ստեղծմանը։
Ծրագրի թիրախային խումբ են հանդիսանում հատկապես սակավ հնարավորություններ ունեցող 15-ից 35 տարեկան երիտասարդներ։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել նրանց աշխատանք գտնելու կամ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու մեջ։

Languages:

Արժանապատիվ աշխատանքն, անշուշտ, երիտասարդների կյանքում չափազանց կարևոր գործոն է: Ցավոք, երիտասարդների գործազրկության բարձր մակարդակը ԱՊՀ-ի մի շարք երկրներում լրջագույն սոցիալական խնդիր է: ՍՕՍ Մանկական Գյուղերը, Եվրոպական միության «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» նախաձեռնության շրջանակներում, ձեռնամուխ է եղել երիտասարդության զբաղունակության և ձեռնարկատիրության ներուժի խթանմանը Արևելյան գործընկերության երեք երկրներում, որտեղ չկան երիտասարդներին՝ հատկապես խնամքի հաստատությունների սաներին, ուղղված պետական ծրագրեր:

Languages:

Հայաստանում մեկնարկում են 1,9 մլն եվրո ԵՄ ֆինանսավորմամբ դրամաշնորհային չորս նոր ծրագիր՝ «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» Եվրոպական միության նախաձեռնության ներքո

Languages:

Pages