Delegation of the European Union to Armenia

Повик за апликации за Наградата на ЕУ за интеграција на Ромите во Западен Балкан и Турција за 2021 година

09/02/2021 - 11:30
News

Годинашново издание на наградата им е посветено на исклучителните луѓе кои промовираат рамноправност преку вработување. Краен рок за аплицирање е 30 април 2021 година.

 

Наградата на ЕУ за интеграција на Ромите за 2021 година ќе промовира приватни или јавни иницијативи кои покажуваат разбирање за проблемот со вработување во ромските заедници и ќе им даде признание и поддршка на позитивните модели кои даваат конкретни резултати.

Интеграцијата на Ромите останува клучен приоритет во процесот на проширување на ЕУ. Европската комисија е посветена на поддршката и оддавањето признание на активностите на институциите, приватните компании и граѓанските организации кои го помагаат вработувањето на Ромите.

Повеќе информации, заедно со формуларите за аплицирање/номинирање, ќе најдете овде https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/call-applications-now-open-2021-eu-award-roma-integration-western-balkans-and_en

 

Languages: