Delegation of the European Union to Armenia

Press and information team of the Delegation to Armenia

Press and Information

Phone number: 

+ 374 (10) 54 64 94