Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակություն

ԵՄ-ն Հայաստանին․ աջակցություն էլ-կառավարմանը

14/03/2018 - 13:16
Transport and Infrustructure

ԵՄ-ն Հայաստանին․ աջակցություն էլ-կառավարմանը

 

Ամփոփ նկարագիր

Ծրագրին ունի երկու հիմնական նպատակ՝

  • «Պետական փոխգործելիության պլատֆորմ»-ի մշակումը, կազմավորումը և իրականացումը, որը կապահովի անվտանգ, պարզեցված և արդյունավետ կապ պետական կառավարման բոլոր մարմինների միջև,
  • «Մեկ պատուհան» համակարգի իրականացումը՝ որպես առաջին քայլ թիրախավորելով արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնող օպերատորների համար պետական կառավարման մարմինների հետ հարաբերման պարզությունը և ադմինիստրատիվ բեռի նվազեցումը՝ սահմանային անցակետերում «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման միջոցով։

Գործողությունների ամփոփ նկարագիր

Ծրագիրը հնարավորություն կտա բարձրացնել հանրային ծառայությունների արդյունավետությունը՝ ծառայությունների մատուցման «Մեկ պատուհան» պորտալի համար տվյալների փոխգործելիության ընդհանուր հարթակ ստեղծելու միջոցով: Որպես առաջին քայլ՝ ծրագիրը նպատակ ունի իրականացնել «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքը սահմանային անցակետերում: Այս ծրագրի շրջանակներում ստեղծված գործիքները պետական կառավարման մարմիններին թույլ կտան ապահովել հանրային ծառայությունների բարձր որակը և արդյունավետությունը՝ ներառյալ արտաքին առևտրի հետ կապված թույլտվությունների, լիցենզիաների, վկայագրերի և այլ կարգավորիչ կամ էլեկտրոնային փաստաթղթերի թողարկման գործառույթների իրականացման ժամանակ: Մաքսային ընթացակարգերի պարզեցումը կնվազեցվի պետական ծառայողների և արտաքին տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող քաղաքացիների միջև անմիջական հաղորդակցությունը։ Նախագծի իրականացումը թույլ կտա բարձրացնել էլեկտրոնային կառավարման ծառայությունների թափանցիկությունը, վերահսկողությունը և կանխատեսելիությունը։ Ծրագրի իրականացումը պետական մարմիններին, տնտեսվարող սուբյեկտներին և քաղաքացիներին թույլ կտա նաև խնայել ժամանակն ու կրճատել ծախսերը:

 

Ծրագրի տևողությունը՝  08/12/2017 - 08/12/2020 (36 ամիս)

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն ՝   5.650.880 եվրո

ԵՄ ներդրումը՝     5.650.880 եվրո

Իրականացնող գործընկերներն են՝ «Ուորլդ պրըֆեշընըլ սըրվիսիս» ընկերության գլխավորած կոնսորցիումը, որի մաս են կազմում հետևյալ ընկերությունները.

  1. «Ուորլդ պրըֆեշընըլ սըրվիսիս»  (Գլխավոր կապալառու, Ռումինիա)
  2. «ԱՅՅՈՒՆԵԹՎՈՐՔՍ» ՍՊԸ (Հայաստան)
  3. «Նովաքոմ» (Բելոռուս)
  4. «Սոֆթլայն Ինթերնեյշնլ (Հայաստան)» ՍՊԸ
Languages:
Խմբագրական բաժիններ: