Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակություն

Election Observation Mission – Nepal 2017