Delegation of the European Union to Armenia

Opšte informacije o grantovima

23/05/2016 - 18:22
Donacije

Grantovi se mogu dodeliti u vidu donacija trećim stranama koje su deo aktivnosti spoljne pomoći. Grantovima upravljaju EuropeAid (DEVCO) ili Generalni direktorat za susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG Near). ESSP ne upravlja grantovima.

O svim detaljima grantova i konkursa se možete informisati na internet stranici EuropeAid-a. To je odeljenje EU koje se bavi razvojem. Ono upravlja spoljnom pomoći EU i osigurava da dođe do realizacije pomoći.

Praktičan vodič je praktično sredstvo kojim se objašnjavaju procesi prijavljivanja za spoljnu pomoć koju finansira Evropska komisija. U njemu postoji konkretan odeljak koji se tiče grantova.

Svi oni koji žele da se prijave za grant bi trebalo da se pre svega registruju na PADOR servis i pogledaju poziv za dostavljanje predloga koji mogu pronaći na internet stranici Evropske komisije, odnosno kancelarije za saradanju EuropeAid-a.

Autor