Delegation of the European Union to Angola

Zeleni dogovor EU - Globalna perspektiva

12/12/2019 - 09:00
From the blog

Uzbuđen sam što smo se juče dogovorili o važnoj prekretnici u borbi EU protiv klimatskih promena: usvojili smo saopštenje Evropske komisije o „Zelenom dogovoru EU"

eu green deal, climate change

Uzbuđen sam što smo se juče dogovorili o važnoj prekretnici u borbi EU protiv klimatskih promena: usvojili smo saopštenje Evropske komisije o „Zelenom dogovoru EU". Ovim dogovorom se postavlja obaveza da će Evropa postati ugljeno neutralna do 2050, što bi nas učinilo prvim klimatsko neutralnim kontinentom na svetu. Ovaj ambiciozni cilj naglašava da je EU i dalje vodeći globalni akter u klimatskim akcijama.

Klimatske promene su jedan od najvećih geopolitičkih izazova sa kojima se suočavamo. Predstavlja probleme preraspodele, unutar i van EU, i pokretač je nestabilnosti i migracionih pritisaka. Stvara globalne probleme socijalne pravde, podiže tenzije i rizike od sukoba i predstavlja opasnost za ljudska prava. Rešavanje ovih višestrukih pretnji mora biti u središtu naše spoljne politike.

Prošle nedelje sam prisustvovao otvaranju COP 25 u Madridu, što je bila moja prva aktivnost u mojoj ulozi visokog predstavnika EU. Kao što sam tamo rekao, EU preuzima odgovornost: Zeleni dogovor donosi niz transformativnih mera za borbu protiv klimatskih promena. Ambicija navedenog je bez presedana.

Ali da bismo imali globalni uticaj, potrebne su nam kolektivne akcije. EU se pripisuje samo 9% globalne emisije i ta brojka je u opadanju, dok u međuvremenu države članice G20 koje nisu članice EU čine preko 70% emisije i za većinu njih je ta brojka u porastu. Želim da klimatske akcije budu ključni prioritet u našoj saradnji sa partnerskim zemljama. Moramo raditi sa svima - od najvećih emitera u Aziji, koji moraju sebi postaviti visok nivo ambicije i to isporučiti, do potencijalnih velikih emitera u Africi, koje ćemo podržati u njihovim naporima da osiguraju održivu ekonomsku tranziciju. Moramo raditi na svim nivoima, sa multilateralnim partnerima poput Ujedinjenih nacija, kao i sa lokalnim zajednicama i civilnim društvom.

Tokom mog mandata daću sve od sebe da ojačam naš uticaj i stvorim iskrenu globalnu saradnju o klimatskim akcijama. Jačanje diplomatije o klimi znači rad u partnerstvu. Nijednoj zemlji nije lako, ali mi u EU imamo mnogo iskustva u deljenju - od trgovanja emisijama do pomaganja regionima da se prilagode dok se udaljavaju od uglja; uz to imamo sredstva, kao najveći svetski donator finansiranja klime, koji zajedno sa našim državama članicama obezbeđujemo preko 40% svetskih javnih klimatskih finansija.

Stoga, dok krećemo u novu etapu „diplomatije zelenog dogovora“, naše delegacije EU će pojačati angažman sa zemljama domaćinima u cilju zalaganja za viziju EU o tranziciji ka održivoj budućnosti. Koristićemo sva sredstva koja nam stoje na raspolaganju - od trgovačke politike i tehničke pomoći, do izgradnje kapaciteta i saradnje u razvoju, kao i naše alate za upravljanje krizama kada je to potrebno. Ovo je duh naše geopolitičke Komisije. Ako isporučimo Zeleni dogovor za Evropu, čineći EU vodećim primerom za pravednu i održivu tranziciju, imaćemo kredibilitet da pritisnemo i pomognemo drugima da učine isto. Onda zaista možemo da promenimo budućnost naše planete.

Autor