Delegation of the European Union to Algeria

Radite sa nama

Poslovi, stipendije

Tenderi

Donacije

Donacije

Grants in Algeria

Author: Press and information team of the Delegation to the Algeria - Publication date: 06/07/2016
Donacije

Grantovi se mogu dodeliti u vidu donacija trećim stranama koje su deo aktivnosti spoljne pomoći. Grantovima upravljaju EuropeAid (DEVCO) ili Generalni direktorat za susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG Near). ESSP ne upravlja grantovima.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
JOŠ