Delegation of the European Union to Algeria

Звіт Єврокомісії: обсяги двосторонньої торгівлі між ЄС та Україною склали 40 млрд євро у 2018 році

Kyiv, 18/10/2019 - 10:25, UNIQUE ID: 191018_10
Press releases

English version is below

У своєму документі від 2015 року «Торгівля для всіх» Європейська Комісія зобов’язалася щорічно звітувати щодо впровадження найважливіших торговельних угод Європейського Союзу. 14 жовтня Єврокомісія опублікувала третій звіт з цього питання, у якому також міститься інформація про торгівлю між ЄС та Україною.

 

Від часу тимчасового застосування глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі у 2016 році торгівля між Україною та Євросоюзом зростала. У 2018 році обсяги двосторонньої торгівлі досягли 40 мільярдів євро; це на 9% більше за показники 2017 року. Також у 2018 році на Євросоюз припало 42% світового експорту України. ЄС зберіг позитивне сальдо торговельного балансу у розмірі 4 мільярдів євро.

 

Україна досягла прогресу у низці секторів. Зокрема, ЄС вітає новий проект закону про державні закупівлі, який український уряд має намір представити Парламенту у 2019 році. Україна здійснює поступ в адаптації своєї нормативно-правової бази і стандартів до законодавства ЄС. Також відбувається наближення, що стосується санітарних і фітосанітарних норм, у сферах митної співпраці та сприяння торгівлі. Водночас Україні слід поліпшити забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та ввести в дію законодавство, що відповідає міжнародним стандартам. Окрім того, Україна має покращити адаптацію свого законодавства до правил Державної допомоги Євросоюзу.

 

Європейська Комісія відреагувала на швидке зростання імпорту м’яса птиці, яке обробляється за нестандартизованою процедурою, з України, що розпочалося у 2016 році. Задля уникнення ризику виникнення необмеженого імпорту, Єврокомісія  провела перемовини з Україною, попередньо схвалені Радою ЄС, щодо внесення змін до Угоди про асоціацію, обмеживши такий імпорт та встановивши ставку мита відповідно до режиму найбільшого сприяння для обсягів імпорту, що перевищують встановлений ліміт. Наразі присутній прогрес у напрямі формальної фіналізації цих змін. Євросоюз продовжує слідкувати та разом з Україною піднімати питання з приводу низки інших торговельних подразників, зокрема, що стосуються нового закону про податок на додану вартість, ухваленого у 2018 році, який забороняє відшкодування податку на додану вартість під час експорту ріпаку та сої. Зважаючи на відсутність поступу щодо заборони на експорт деревини, Євросоюз подав запит на двосторонні консультації з врегулювання суперечки у рамках Угоди про асоціацію.

 

На момент другої зустрічі Підкомітету між Євросоюзом та Україною з питань торгівлі та сталого розвитку, яка відбулася 13 листопада 2018 року (на наступний день після якої пройшов відкритий Форум громадянського суспільства), було створено Консультативну групу України з метою розпочати дискусії та конкретну роботу з Консультативною групою ЄС.

 

У відповідності до плану дій з торгівлі та сталого розвитку від лютого 2018 року (особливо, що стосується його теми «пріоритети країни»), під час обговорень Підкомітет зосередив увагу на ключових сферах роботи між ЄС та Україною у галузі торгівлі та сталого розвитку. Йдеться, зокрема, про такі сфери: торгівлю та трудові питання (перевірку умов праці, модернізацію трудових відносин, соціальний діалог); торгівлю та питання охорони довкілля (екологічно раціональне використання лісового господарства та заготівлю деревини, продажі, обробку й торгівлю). Після зустрічі Підкомітету Євросоюз та Україна опублікували операційні висновки, а також спільну заяву до громадянського суспільства.

 

Докладніше:

Повний текст звіту

 

*****

 

Commission report: EU-Ukraine bilateral trade reached €40 billion in 2018

 

In its 2015 Trade for All communication, the Commission committed itself to report annually on the implementation of the European Union’s most significant trade agreements. On 14 October, the European Commission issued the third report on this matter, including on trade between the EU and Ukraine.

 

Trade between Ukraine and the EU has been growing since the provisional application of the deep and comprehensive free trade (DCFTA) in 2016. Bilateral trade reached €40 billion in 2018, a 9% increase when compared to 2017. In 2018, the EU received 42% of Ukraine's worldwide exports. The EU maintained a €4 billion trade surplus.

 

Ukraine has made progress in a number of sectors. The EU welcomes in particular the new draft law on public procurement, which the Ukrainian government intends to present to the Parliament in 2019. Ukraine is also making progress in aligning its regulatory framework and standards to EU law while approximation is ongoing in regard to sanitary and phytosanitary measures, customs cooperation and trade facilitation. However, Ukraine needs to improve its enforcement of intellectual property rights and the country needs to put in place legislation that meets international standards. In addition, Ukraine needs to improve the alignment of its legislation with EU State aid rules.

 

The Commission responded to rapidly increasing imports of non-standard poultry cuts from Ukraine, which started in 2016. To eliminate the risk of unlimited imports, the Commission, following authorisation by the Council, negotiated with Ukraine an amendment to the Association Agreement, limiting these imports and reinstating the most favoured nation duty for imports exceeding the limits. Progress is ongoing to formally finalise this amendment. The EU continues to monitor and raise with Ukraine a number of other trade irritants, such as the new value added tax law enacted by Ukraine in 2018, which denies the refund of value added tax on exports of rapeseed and soybean. Given the lack of progress on the wood export ban, the EU launched a request for bilateral dispute settlement consultations under the Association Agreement.

 

In time for the second trade and sustainable development sub-committee meeting between the EU and Ukraine on 13 November 2018, which was followed by an open Civil Society Forum on 14 November 2018, the Ukraine Advisory Group was set up to start discussions and concrete work with the EU Advisory Group.

In line with the 15-point action plan of February 2018 on trade and sustainable development, in particular its theme of 'country priorities', discussions in the trade and sustainable development sub-committee focused on the key areas of EU-Ukraine trade and sustainable development implementation work, including trade and labour issues (labour inspection, modernisation of labour relations, social dialogue) as well as trade and environmental issues (sustainable forest management and related wood production, sales, processing and trade). Following the meeting of the sub-committee, the EU and Ukraine published operational conclusions, as well as a joint statement to civil society.

 

More information:

Read the full report

Редакторські розділи: