Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

Si ti kuptojmë saktë etiketat “Përdoret brenda datës…” dhe “Përdoret deri më…”?

15/03/2019 - 00:00
Video

Keqinterpretimi i datës së shënuar si "Përdoret brenda datës” dhe “Përdoret deri më” tek ushqimet, mund të kontribuojë për mbetje të panevojshme ushqimore në shtëpitë tona. Si t’i lexoni datat identifikuese në grupe të ndryshme ushqimore në mënyrë që të parandaloni shpërdorimin e ushqimit, të kurseni para dhe të mbroni mjedisin? Shikoni videon tonë.

 

Seksionet editoriale: