Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

Kërko

Seksionet editoriale SHFAQ

Llojet e përmbajtjes SHFAQ

Filter by tags:
 • Shitjet me ankand

 • - Të gjitha -
 • Dokumentet

 • - Të gjitha -
 • Anekset
 • Bashkëpunimi parlamentar
 • Bazat ligjore / Legjislacioni
 • Biografitë / Rezymetë
 • Dokumentet/komunikimet e përbashkëta
 • Grant Procedure
 • Marrëveshjet
 • Memorandumet e mirëkuptimit
 • Planet e veprimit
 • Procedura e tenderimit
 • Profilet statistikore / Kërkimet
 • Programet Treguese Shumëvjeçare
 • Programet e punës
 • Raportet
 • Strategjitë
 • Struktura dhe organograma
 • Të ndryshme
 • Evenimentet

 • - Të gjitha -
 • Aktivitete onbline
 • Arte pamore
 • Ditët e hapura
 • Ekspozita
 • Kinema
 • Konferenca dhe konventa
 • Konferencë/seminar
 • Kurse dhe seminare
 • Kërcim
 • Letërsi
 • Muzikë
 • Ngjarje sportive
 • Panaire dhe shfaqje
 • Pritje
 • Për fëmijë
 • Shfaqje
 • Sport
 • Takim biznesi
 • Takime në komunitet & treg
 • Teatër
 • Tjetër
 • Dialogu ndërkulturor
 • Dita e Evropës
 • Ditët Kombëtare
 • Ditët Ndërkombëtare dhe Evropiane dhe Përvjetorët
 • Ditët e Hapura
 • Ditët e Zhvillimit Evropian
 • Erasmus
 • Projektet e financuara nga BE-ja
 • Seri tematike
 • Galeritë e fotografive

 • - Të gjitha -
 • Grantet

 • - Të gjitha -
 • Vendet e lira të punës

 • - Të gjitha -
 • Agjentët e përkohshëm
 • Agjentët lokalë
 • Agjentët me kontratë
 • Ekspertët e mbështetur kombëtarë
 • Poste kombëtare
 • Poste ndërkombëtare
 • Pozicione në projektet e BE-së
 • Trajnimet pranë Delegacioneve
 • Trajnimi i "Librit Blu" – Zyra Qendrore
 • Trajnimi i "Librit Blu" – Zyra Qendrore
 • Të tjera
 • Zyrtarët
 • Lajmet

 • - Të gjitha - (50) Apply - Të gjitha - filter
 • Artikujt e veçuar (47) Apply Artikujt e veçuar filter
 • EU MAG
 • Infographics
 • Intervistat
 • Magazines
 • Nga blogu
 • Publications (2) Apply Publications filter
 • Samitet
 • Zëra dhe pikëpamje (1) Apply Zëra dhe pikëpamje filter
 • Faqe tematike

 • - Të gjitha -
 • Cooperation
 • Marrëdhëniet e BE-së me rajonin
 • Marrëdhëniet e BE-së me vendin
 • Marrëdhëniet me Organizatat dhe Forumet Ndërkombëtare
 • Pamje e përgjithshme
 • Politika - Aktiviteti
 • Rreth nesh - struktura dhe organizata
 • Të përgjithshme
 • Udhëtimi në BE
 • Press Material

 • - Të gjitha - (4) Apply - Të gjitha - filter
 • Deklarata nga HR/VP
 • Deklarata nga Zëdhënësi
 • Deklarata në emër të BE-së
 • Deklarata të përbashkëta
 • Deklarata vendore
 • Editoriale (1) Apply Editoriale filter
 • Fjalimet e Ambasadorit (1) Apply Fjalimet e Ambasadorit filter
 • Fjalimet e Përfaqësuesit të Lartë / Zëvendës-Presidentit
 • Fletët e fakteve
 • Ftesat për shtypin (1) Apply Ftesat për shtypin filter
 • Grimca lajmesh - në shtyp
 • Joint Press Releases
 • Konkluzionet e Këshillit
 • Konsultimet publike
 • Njoftimet për shtyp (1) Apply Njoftimet për shtyp filter
 • PESh
 • Përgjigjet ndaj peticioneve
 • Shënime/fjalime
 • Projektet

 • - Të gjitha - (1) Apply - Të gjitha - filter
 • AA implementation
 • Azili dhe refugjatët
 • Biodiversiteti dhe shërbimet e ekosistemit
 • Demokracia dhe të drejtat e njeriut
 • Energjia
 • Fëmijët dhe të rinjtë
 • Kultura
 • Paqja dhe siguria
 • Punësimi dhe puna e përshtatshme
 • Qeverisja
 • Regional overview
 • Rule of Law
 • Shoqëria civile
 • Teknologjia e informacionit dhe telekomunikacioni
 • Thematic overview
 • Tregtia
 • Të ndryshme
 • Ushqimi dhe siguria ushqimore (1) Apply Ushqimi dhe siguria ushqimore filter
 • Zhvillimi i sektorit privat
 • Tenderët

 • - Të gjitha -
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • > €5.350.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €5.350.000
 • Hapur
 • Mbyllur
 • Furnizimet
 • Punët
 • Shërbimet
 • Video

 • - Të gjitha - (3) Apply - Të gjitha - filter

Informacioni i autorësisë SHFAQ

Datat SHFAQ

 1. News stories
 2. News stories
 3. Agriculture and Food Safety
 4. News stories
 5. News stories
 6. News stories
 7. News stories
 8. Publications
 9. News stories
 10. Voices and views

Pages