Delegation of the European Union to Albania

EEAS RSS Feeds

Displaying 11 - 12 of 12

Chương trình Thực tập về Sách Xanh đem cơ hội thực tập hưởng lương trong 5 tháng tại Ủy ban châu Âu hoặc tại một số cơ quan thực thi thuộc các Cơ quan châu Âu như Cơ quan Đối ngoại châu Âu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 hoặc ngày 1 tháng 10.

Pages