Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

EEAS RSS Feeds

Displaying 61 - 70 of 1671

La Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa se oponen firmemente a la pena de muerte en todo momento y en cualquier circunstancia. La pena de muerte es un castigo cruel, inhumano y degradante que es contrario al derecho a la vida. La pena de muerte significa venganza, no justicia, y su abolición contribuye a la mejora de la dignidad humana.

A União Europeia (UE) e o Conselho da Europa opõem-se veementemente ao recurso à pena de morte em qualquer momento e em qualquer circunstância. A pena de morte é uma punição cruel, desumana e degradante que viola o direito à vida. A pena de morte significa vingança e não justiça, e a sua abolição contribui para reforçar a dignidade humana.

Your graduation is important today more than ever. You represent the future hope of the justice system and expectations of all Albanian citizens. We talk a lot about independence and accountability, and these are crucially important, but what truly matters, and what will be put at test time and time again, is your personal integrity.

Languages:

Diplomimi juaj është i rëndësishëm sot më shumë se kurrë. Ju përfaqësoni shpresën e ardhshme të sistemit të drejtësisë dhe pritshmëritë e të gjithë qytetarëve shqiptarë. Ne flasim shumë për pavarësinë dhe përgjegjshmërinë, dhe këto janë me rëndësi thelbësore, por ajo që me të vërtetë ka rëndësi dhe që do të vihet vazhdimisht në provë, është integriteti juaj personal.

Languages:

The 11th Subcommittee meeting on Economic and Financial Issues and Statistics, under the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Albania took place on 3 October 2019 in Brussels. Representatives from the European Commission (EC) discussed with relevant Albanian authorities the most recent developments in these areas.

Prime Minister Rama,

Minister Gjonaj,

Secretary General

Languages:

Pages