Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

EEAS RSS Feeds

Displaying 41 - 50 of 1667

Le 24 octobre, nous célébrons la pose de la première pierre du projet multilatéral le plus universel de l’histoire: les Nations unies.

Languages:

On 24 October we celebrate the laying of the first stone of the most universal multilateral project in history: the United Nations.

Languages:

Following up to the ARLEM report on "Youth entrepreneurship in the Mediterranean" adopted in February 2019, the Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly (ARLEM) shall award a successful young entrepreneur from the South Mediterranean partner countries and the local authority which helped her/his activity at its plenary session on 23 January 2020. The ARLEM award aims to inspire both potential entrepreneurs and local and regional authorities as well as to contribute to a positive narrative. This is its second edition (#ARLEMaward).

Find here the full call: 

Honourable Vice-Speaker, dear Deputy Minister, dear Ombudswoman, dear colleagues and participants.

Languages:

E nderuar Zëvendëskryetare e Parlamentit, e dashur Zëvendësministre, e nderuar Avokate e Popullit, të dashur kolegë dhe pjesëmarrës.

Languages:

Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian, në partneritet me Delegacionin e Bashkimit Europian, Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), dhe Fondacionin Friedrich Ebert Stiftung, do të organizojë në Tiranë, në datat 18-22 Nëntor 2019, edicionin e katërt të Shkollës së Integrimit Europian.

 

Pages