Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

EEAS RSS Feeds

Displaying 71 - 80 of 1514

Dear Minister Gjonaj,

Dear Minister Moser,

Dear friends,

Today marks the finalization of one of the most challenging twinning projects the EU has funded in Albania over the last years.

The idea for this particular twinning project was developed in 2015  and since September 2016, Austria and Germany have been working from inside the office of the National Coordinator against Corruption to support the formulation, coordination and implementation of anti-corruption policies.

Languages:

E dashur Ministre Gjonaj,

I dashur Ministër Moser,

Të dashur miq,

Dita e sotme shënon finalizimin e një prej projekteve binjakëzues më sfidues që BE-ja ka financuar në Shqipëri gjatë viteve të fundit.

Ideja për këtë projekt binjakëzimi u zhvillua në vitin 2015 dhe që nga shtatori 2016, Austria dhe Gjermania kanë punuar brenda zyrës së Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit për të mbështetur formulimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave anti-korrupsion.

Languages:

The 11th Subcommittee meeting on Justice, Freedom and Security between the EU and Albania took place on 24 April in Brussels. Representatives from the European Commission and the Albanian authorities discussed the most recent developments in the area of rule of law and fundamental rights. The meeting was co-chaired by Ms Michela Matuella, Head of Unit for Albania, Bosnia and Herzegovina at the Directorate General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations of the European Commission (Commission) and Mr. Sokol Dedja, Deputy Minister for Europe and Foreign Affairs.

Languages:

Më 24 prill u zhvillua në Bruksel takimi i Nënkomitetit të 11-të mbi Drejtësinë, Lirinë dhe Sigurinë mes BE-së dhe Shqipërisë. Përfaqësuesit nga Komisioni Evropian dhe autoritetet shqiptare diskutuan zhvillimet më të fundit në fushën e shtetit ligjor dhe të drejtave themelore. Takimi u bashkëkryesua nga znj. Michela Matuella, Shefe e Njësisë për Shqipërinë dhe Bosnje-Hercegovinën në Drejtorinë e Përgjithshme për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit të Komisionit Evropian (Komisioni) dhe z. Sokol Dedja, Zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Languages:

Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace

Заявление Верховного Представителя ЕС Федерики Могерини по случаю Международного дня многосторонности и дипломатии во имя мира

Déclaration de Mme Federica Mogherini, haute représentante de l'Union et vice-présidente de la Commission, concernant la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix

Pages