Delegation of the European Union to Albania

EEAS RSS Feeds

Displaying 41 - 50 of 1590

Albanian citizens must be able to exercise their right to vote in an orderly and peaceful manner. In view of the vote that will take place on 30 June 2019, it is therefore essential that citizens exercising their rights can do so in an orderly fashion.  It is the direct responsibility of all political actors to make sure that the voting operations are not obstructed.

 

Languages:

Qytetarët shqiptarë duhet të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në mënyrë të rregullt dhe paqësore. Duke pasur parasysh votimet që do të zhvillohen më 30 qershor 2019, është e domosdoshme që qytetarët që ushtrojnë të drejtat e tyre ta bëjnë këtë në një mënyrë të rregullt. Është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e të gjithë aktorëve politikë për të siguruar që veprimtaritë e votimit të mos pengohen.

Languages:

We fully respect and support the fundamental right of citizens of Albania to demonstrate. At the same time, we continue to stress the importance of exercising this right in an orderly and peaceful manner.

 

Languages:

Ne e respektojmë dhe e mbështesim plotësisht të drejtën themelore të qytetarëve të Shqipërisë për të demonstruar. Në të njëjtën kohë, vazhdojmë të theksojmë rëndësinë e ushtrimit të kësaj të drejte në mënyrë të rregullt dhe paqësore.

 

Ne jemi të shqetësuar nga episodet e fundit të dhunës që kanë ndodhur në disa rajone të vendit. Asnjë akt i dhunshëm apo formë e nxitjes për dhunë nuk mund të tolerohen në asnjë rrethanë.

 

Languages:

Pages