Delegation of the European Union to Albania

EEAS RSS Feeds

Displaying 41 - 50 of 1707

Dear Chairwoman of the Council,

Dear Deputy Chair,

Dear participants.

Languages:

E dashur Kryetare e Këshillit,

I dashur Zëvendëskryetar,

Të dashur pjesëmarrës,

 

Languages:

I dashur Ministër,

Të dashur kolegë,

Vetëm një javë më parë ne ishim në Durrës, ku u bëmë dëshmitarë të nisjes së projektit të dytë që BE-ja po mbështet në një vend të konfiskuar nga një organizatë e krimit të organizuar.

Languages:

The 10th meeting of the Stabilisation and Association (SA) Committee between Albania and the European Union took place on 14 November 2019 in Brussels. The meeting was co-chaired by Ms. Michela Matuella, Head of Unit for Albania, Bosnia and Herzegovina at the Directorate General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations of the European Commission (Commission) and Mr. Sokol Dedja, Deputy Minister for Europe and Foreign Affairs.

Languages:

Takimi i 10-të i Komitetit të Stabilizim-Asociimit (SA) midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian u mbajt më 14 nëntor 2019, në Bruksel. Takimi u bashkëkryesua nga znj. Michela Matuella, Shefe e Njësisë për Shqipërinë, Bosnjen dhe Hercegovinën në Drejtorinë e Përgjithshme për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit të Komisionit Evropian (Komisioni) dhe z. Sokol Dedja, Zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Languages:

Dear Ministers, Dear Chairs, honourable professors, colleagues, and, most importantly,

Dear graduates,

Languages:

Të dashur Ministra, të dashur dekanë, profesorë të nderuar, kolegë dhe më e rëndësishmja,

Të dashur të diplomuar,

Languages:

Pages