Delegation of the European Union to Albania

EEAS RSS Feeds

Displaying 11 - 20 of 1730

Ove godine obeležavamo 10. godišnjicu Povelje o osnovnim pravima i 30. godišnjicu Konvencije UN o pravima deteta. Ipak, ova prava i dalje se osporavaju širom sveta. Posebno su deca i mladi i dalje glavne žrtve kršenja ljudskih prava. Prisiljeni su da traže utočište, regrutuju ih za vojnike, prisiljavaju ih na dečiji rad ili ih razdvajaju od porodice protiv svoje volje.

نحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لميثاق الحقوق الأساسية والذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. غير أن هذه الحقوق لاتزال تواجه تحديات في مختلف أنحاء العالم.

Languages:

Languages:

Representatives from the European Commission and Albania met in Brussels on 6 December 2019 to discuss the level of implementation of the SAA and of approximation of the country legislation to the EU acquis in the field of agriculture and fisheries, including food safety, veterinary and phytosanitary issues. The meeting was co-chaired for the EU by Ms.

Languages:

Përfaqësues nga Komisioni Evropian dhe Shqipëria u takuan në Bruksel, më 6 dhjetor 2019, për të diskutuar nivelin e zbatimit të MSA-së dhe përafrimin e legjislacionit të vendit me acquis të BE-së në fushën e bujqësisë dhe peshkimit, përfshirë çështjet e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe ato fitosanitare. Takimi u bashkëkryesua për BE-në nga znj.

Languages:

Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, a rencontré aujourd’hui le ministre albanais des affaires étrangères faisant fonction, Gent Cakaj, en marge du 26e Conseil ministériel de l’OSCE, qui se tient à Bratisl

Languages:

The High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission, Josep Borrell, met today with the acting Foreign Minister of Albania, Gent Cakaj, on the margins of the 26th OSCE Ministerial Council in Bratislava.

 

Languages:

On his first mission as Europe’s Emergency Response Coordinator, Janez Lenarčič, EU Commissioner for Crisis Management, is in Albania on 5 December to assess the damage and the primary needs for reconstruction.

This follows yesterday’s announcement by the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, of €15 million in EU funds to immediately support the Albanian people following the devastating earthquake.

Languages:

Në misionin e tij të parë si Koordinator për Reagimin ndaj Emergjencave në Evropë, Janez Lenarčič, Komisioner i BE-së për Menaxhimin e Krizave, ndodhet në Shqipëri më 5 dhjetor për të vlerësuar dëmet dhe nevojat parësore për rindërtim.

Kjo pas njoftimit të djeshëm nga Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për 15 milion Euro fonde të BE-së për të mbështetur menjëherë popullin shqiptar pas tërmetit shkatërrimtar.

Languages:

Pages