Delegation of the European Union to Albania

EEAS RSS Feeds

Displaying 61 - 70 of 1547

Dear Co-chairs,

Dear representatives of the 6 Western Balkans countries, bilateral and multilateral donors and IFIs, dear colleagues

Languages:

Të dashur bashkëkryetarë,

Të dashur përfaqësues të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, donatorëve dypalësh dhe shumëpalësh dhe institucioneve financiare ndërkombëtare, të dashur kolegë,

Languages:

Today, the European Border and Coast Guard Agency, Frontex in cooperation with the Albanian authorities, launched the first ever joint operation outside the European Union. This marks a new phase for border cooperation between the EU and Western Balkan partners. The event took place in Tirana, Albania, in the presence of Prime Minister of Albania Edi Rama, Albanian Minister of Interior Sandër Lleshaj, EU Commissioner Dimitris Avramopoulos and Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

On the occasion of the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, we pay tribute to the essential role of cultural diversity in Europe and around the world for fostering dialogue, respect, and contributing to sustainable development and growth. Europe is a continent of cultural diversity. Our societies, institutions and laws are the outcome of centuries of exchanges of ideas, values, traditions and memories.

 

 

EU ministers of finance met in Brussels today with their counterparts from the Western Balkans and Turkey as part of the region’s annual economic and financial dialogue with the EU.  The ministers agreed Joint Conclusions outlining the key economic challenges for the Western Balkans and Turkey, as well as targeted policy guidance addressing the most acute socio-economic reform needs the region has.

Languages:

Ministrat e financave të BE-së u takuan sot në Bruksel me homologët e tyre nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia, si pjesë e dialogut vjetor ekonomik dhe financiar të rajonit me BE-në. Ministrat ranë dakord për Konkluzionet e Përbashkëta që përshkruajnë sfidat kryesore ekonomike për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, si dhe për udhëzime politike të shënjestruara që adresojnë nevojat më të mprehta të reformës social-ekonomike që ka rajoni.

Languages:

Pages