Delegation of the European Union to Albania

EEAS RSS Feeds

Displaying 51 - 60 of 1554

Dear Prime Minister, Ladies and gentlemen,

 

In June 2018 the Council of the European Union responded positively to the progress made by Albania on the five key priorities and set out the path towards opening accession negotiations in June 2019.

 

Languages:

I dashur Kryeministër, Zonja dhe Zotërinj,

 

Në qershor 2018, Këshilli i Bashkimit Evropian iu përgjigj pozitivisht progresit të bërë nga Shqipëria në pesë prioritetet kryesore dhe përcaktoi rrugën drejt hapjes së negociatave për anëtarësim në qershor 2019.

Languages:

Duke konfirmuar që një politikë e besueshme e zgjerimit është një investim gjeostrategjik për paqen, stabilitetin, sigurinë dhe rritjen ekonomike në mbarë Evropën, Komisioni miratoi sot vlerësimin e tij vjetor për zbatimin e reformave në vendet partnere të Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi, së bashku me rekomandimet mbi hapat e ardhshëm për këto vende.

Ballkani Perëndimor

Languages:

Confirming that a credible enlargement policy is a geostrategic investment in peace, stability, security and economic growth in the whole of Europe, the Commission adopted its annual assessment of the implementation of reforms in the Western Balkan partners and Turkey, together with recommendations on the next steps for those countries.

Languages:

Pages