Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor shpall thirrjen për propozime

02/09/2020 - 14:38
Grantet

Qëllimi: Mbështetje për shoqërinë civile në Ballkanin Perëndimor në nxitjen e pajtimit dhe bashkëpunimit rajonal të të rinjve gjatë dhe pas krizës së COVID-19. Afati i fundit për aplikim: 12 Tetor 2020.