Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

Çfarë mund të bëjmë për të kufizuar shpërdorimin e ushqimit?

09/03/2019 - 00:00
Video

#Shpërdorimi i ushqimit është më shumë se një çështje etike dhe ekonomike. Ai gjithashtu shteron burimet e kufizuara #natyrore të #mjedisit tonë. Shikoni videon për të mësuar se si ju si #konsumator, mund të luani një rol në parandalimin dhe reduktimin e #mbeturinave #ushqimore, kursimin e parave dhe #mbrojtjen e mjedisit.

Seksionet editoriale: