Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

EU and EBRD support for Small Businesses in Albania - Hotel Akademia

26/12/2018 - 00:00
Video

Hotel Akademia në Voskopojë arriti të digjitalizojë sistemin e rezervimeve dhe të përmirësojë shërbimet e ofruara nëpërmjet këshillave dhe mbështetjes së marrë nga Bashkimi Evropian dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
Falë kësaj mbështetjeje hoteli ka përmirësuar normën mesatare të shfrytëzimit vjetor me 15%.

 

************


Hotel Akademia in Voskopoje managed to digitalise its booking system and to improve its offered services through the advice and support received from the European Union and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
Nowadays the hotel has an average yearly occupancy rate improved by an additional of 15%.

Seksionet editoriale: