Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

Deklaratë e Delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Ambasadave të Shteteve Anëtare në Tiranë

Tiranë, Shqipëri, 16/02/2019 - 13:47, UNIQUE ID: 190216_1
Local Statements

Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe Ambasadat e Shteteve Anëtare në Tiranë u bëjnë thirrje të gjitha palëve të tregojnë përmbajtje të menjëhershme. E drejta e qytetarëve për t’u shprehur përmes protestës paqësore është një vlerë thelbësore e një demokracie moderne evropiane. Megjithatë, dëmtimi i pronës publike dhe përdorimi i dhunës nuk janë të pranueshme. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve të bëjnë çmos për të shmangur dhunën dhe çrregullimin e mëtejshëm.

Languages:
Seksionet editoriale: