Delegation of the European Union to Albania

Press and information team of the Delegation to the Albania

Press and Information

Phone number: 

(+355) 4 222 8320 or 223 0871 – 222 8479 – 223 4284