Delegation of the European Union to Albania

Deklaratë e Delegacionit të BE-së në Shqipëri

Tirana, 03/02/2017 - 18:03, UNIQUE ID: 170203_11
Local Statements

BE shpreh vlerësimin më të lartë për angazhimin diplomatik të Ambasadës së SHBA në Tiranë dhe në veçanti të Ambasadorit të SHBA, Sh.T. Z. Donald LU.

BE dhe SHBA bashkëpunojnë ngushtë për të mbështetur popullin shqiptar në krijimin e një sistemi gjyqësor plotësisht të pavarur, të përgjegjshëm, të paanshëm dhe profesional.

Nisja e menjëhershme e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, i cili që prej javës së ardhshme do të mbikëqyrë rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, është një tjetër angazhim i përbashkët BE SHBA.

Languages:
Editorial Sections: