European Union External Action

Diskuterte kulturpolitikk i Arktis

26/06/2017 - 15:11
News stories

Ambassadør Helen Campbell deltok 21. og 22. juni på det første Arktiske kulturtoppmøtet, Arctic Arts Summit, i Harstad. Der vektla hun kulturens rolle for bærekraftig utvikling, og presenterte mulighetene i EUs kulturprogram Kreativt Europa.

Arctic Arts Summit

Målet med toppmøtet var å styrke kunst og kulturens rolle i nord, samt stimulere til økt grensekryssende kreativt samarbeid i regionen. Til stede var politikere fra alle de åtte arktiske landene, samt kunstnere, urfolk og andre kulturaktører.

Arctic Arts Summit
Foto: Pernille Ingebrigtsen / Arctic Arts Summit 2017

I en paneldebatt la Campbell vekt på de nære forholdet mellom EU og Arktisk som gjennom århundrer har utvekslet varer, skikker og tradisjoner. Tre EU-land er arktiske stater (Sverige, Finland og Danmark), og i fjor kom EUs første helhetlige strategi for Arktis. Igjennom en rekke EU-programmer bidrar EU også til forskning og bærekraftig utvikling i regionen.

Kulturprogrammet Kreativt Europa åpner opp en rekke muligheter for arktiske kulturaktører, og sammen med Kulturrådet ledet ambassadøren sesjonen "The EU and the Arctic – A Place for Culture?". Her presenterte Campbell EU-initiativer som Den europeiske kulturhovedstaden og Det europeiske året for kulturarv, samt både økonomiske og sosiale argumenter for å satse videre på kultur i Arktis og Europa.

Thea Breivik ved kulturrådet presenterte så Kreativt Europa, og hvordan man kan søke om midler til grensekryssende kulturarbeid. Programmet er også åpent for samarbeid med land utenfor Kreativt Europa, noe som gjør det til et viktig verktøy for Arktisk kultursamarbeid. To gode eksempler på dette er prosjektene "Changing Weathers" og "Follow the Vikings" som bringer sammen mennesker fra de arktiske landene og andre europeiske aktører.

Canadian ambassador Artur Wilczynski dancing
Photo: Pernille Ingebrigtsen / Arctic Arts Summit 2017

 

Les også ambassadør Helen Campbells kronikk om "kultur for bærekraftig utvikling".

 

Mer om Arctic Arts Summit

Editorial Sections: