ทุนอีราสมุส มุนดุส

อีราสมุส มุนดุส คือโครงการทุนการศึกษาของสหภาพยุโรป (อียู) สำหรับนักศึกษาและนักวิชาการจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอียู รวมทั้งประเทศไทย โดยทุนที่มอบให้นั้นเป็นจำนวนสูงและเป็นทุนให้เปล่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่ค่าเดินทางไปจนถึงค่าที่พักและอาหาร ตลอดจนค่าเล่าเรียน และประกันต่างๆ นอกจากจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งแล้ว ทุนอีราสมุส มุนดุส ยังเปิดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของยุโรปอีกด้วย

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกร่วม (Action 1)

ทุนอีราสมุส มุนดุส ประเภท 'Action 1' มอบทุนสำหรับเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทและเอกที่อยู่ภายใต้โครงการอีราสมุส มุนดุส ปัจจุบันมีหลักสูตรปริญญาโท 138 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 43 หลักสูตร ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆมากมาย แต่ละหลักสูตรจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มมหาวิทยาลัยจากประเทศในอียูตั้งแต่สามประเทศขึ้นไป ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในยุโรปอย่างน้อย 2 แห่งขึ้นไป และเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งหรือปริญญาบัตรร่วม

จำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้สำหรับหลักสูตรปริญญาโทสูงสุดอยู่ที่ 24,000 ยูโรต่อปี ส่วนหลักสูตรปริญญาเอกอยู่ระหว่าง 60,000 ถึง 130,000 ยูโรต่อระยะเวลาหลักสูตรสามปี

ผู้ที่ต้องการสมัคร จะต้องติดต่อไปยังหลักสูตรอีราสมุส มุนดุสที่สนใจโดยตรง ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขต่างๆและวันปิดรับสมัครเอง (โดยมากจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปี) ดังนั้นผู้สนใจจะต้องเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของแต่ละหลักสูตรเพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ คุณสามารถดูรายชื่อและเว็บไซต์หลักสูตรปริญญาโทได้ที่ http://tinyurl.com/ycxp9j8 และหลักสูตรปริญญาเอกได้ที่ http://tinyurl.com/yartupg 

ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับศึกษาต่อ/ทำวิจัย/สอน (Action 2)

ทุนอีราสมุส มุนดุส ประเภท 'Action 2' มอบทุนสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยในยุโรปและมหาวิทยาลัยในประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอียู โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงหลังปริญญาเอกในสาขาต่างๆมากมาย ในระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนไปจนถึง 3 ปี

จำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยูกับระดับการศึกษาและระยะเวลา

ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ต้องเริ่มจากเข้าดูข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดบ้างในประเทศไทยที่เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนของอีราสมุส มุนดุส ที่ http://tinyurl.com/bt6ztp4 จากนั้นให้ติดต่อไปยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยไทยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัครและวันปิดรับสมัคร

ลิงก์เพิ่มเติม

Facebook: EUinThailand และ facebook group: 'Erasmus Mundus Network in Thailand'

หลักสูตรและทุนการศึกษาอื่นๆในยุโรป
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_en.html
www.scholarshipportal.eu