Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (22/01/2015)
22/01/2015

Εκπρόσωποι Τύπου

Επικοινωνία: COMM-SPP-HRVP-ASHTON@ec.europa.eu                                                              "Εκτύπωση σε PDF pdf - 168 KB [168 KB] English (en) "
Φαξ: +32 (0)295 19 15

 • Εκπρόσωποι Τύπου
  Κύριος εκπρόσωπος Τύπου της ΥΕΑΕ Κάθριν Άστον
  • Χώρες της Νότιας Γειτονίας (Μαγκρέμπ/Μασρέκ/Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου)
  • Αφρική
  • Διατλαντικές σχέσεις (ΗΠΑ, Καναδάς)
  • Ασία (Ινδία, Πακιστάν) και Ειρηνικός Ωκεανός
  • Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν
  • Πολυμερείς οργανισμοί
  • ΕΥΕΔ (ως υπηρεσία)
  • Ευρώπη (χώρες εκτός ΕΕ, Δυτικά Βαλκάνια, Τουρκία)
  • Ρωσία, Ανατολική Εταιρική Σχέση, Κεντρική Ασία
  • Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή
  • Ασία (με ορισμένες εξαιρέσεις)
  • Λατινική Αμερική και Καραϊβική
  • Οριζόντια θέματα (π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα, μη εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής
  • Sébastien BRABANT (SB)
   Αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΥΕΑΕ Κάθριν Άστον
  • Τηλ.: +32 (0)2 298 64 33
   Κινητό: +32 (0)460 75 09 98
   ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (αποστολές και επιχειρήσεις, δομές διαχείρισης κρίσεων, δυναμικό, ενημερωτικό δελτίο ΚΠΑΑ)
  • Πολιτική ασφάλειας και πρόληψη συγκρούσεων
  • Σχέσεις με το ΝΑΤΟ
  • Υπεύθυνοι Τύπου
   • Ρωσία, Ανατολική Εταιρική Σχέση, Κεντρική Ασία
   • Ευρώπη (χώρες εκτός ΕΕ, Δυτικά Βαλκάνια, Τουρκία)
   • Διατλαντικές σχέσεις (ΗΠΑ, Καναδάς)
   • Ασία και Ειρηνικός Ωκεανός (με ορισμένες εξαιρέσεις)
   • Οριζόντια και πολυμερή θέματα
   • Χώρες της Νότιας Γειτονίας (Μαγκρέμπ/Μασρέκ/Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου)
   • Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή
   • Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν
   • Αφρική
   • Λατινική Αμερική και Καραϊβική
   • Βοηθοί