Naše delo

Evropska unija ima diplomatske odnose s skoraj vsemi državami na svetu. Z najpomembnejšimi mednarodnimi akterji jo vežejo strateška partnerstva, tesno sodeluje z državami v vzponu, s številnimi sosednjimi državami je sklenila dvostranske pridružitvene sporazume. Evropsko unijo v tujini zastopajo številne delegacije, ki imajo podobno vlogo kot veleposlaništva.

Evropska unija v svetu

Evropska unija ima pomembno vlogo v mednarodnih zadevah, in sicer jo uveljavlja z diplomacijo, trgovino, razvojno pomočjo ter sodelovanjem s svetovnimi organizacijami.

Lizbonska pogodba (2009) je prinesla veliko sprememb na področju zunanjega delovanja EU. Tako sta bila vzpostavljena položaj visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in diplomatska služba EU, tj. evropska služba za zunanje delovanje.

Visoka predstavnica za zunanje zadeve (trenutno Catherine Ashton) izvaja naloge, ki so bile prej v pristojnosti predsedstva (ki se zamenja vsakih šest mesecev), visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko ter evropskega komisarja za zunanje odnose.

V okviru svojega mandata visoka predstavnica:

 • vodi skupno zunanjo in varnostno politiko Unije;
 • daje predloge in v skladu s pooblastili Sveta prispeva k oblikovanju navedene politike ter zagotavlja izvajanje sprejetih ukrepov;
 • predseduje Svetu ministrov za zunanje zadeve;
 • je ena od podpredsednikov Komisije in tako skrbi za dosledno zunanje delovanje EU;
 • zastopa Unijo v zadevah, povezanih s skupno zunanjo in varnostno politiko, v imenu Unije vodi politični dialog s tretjimi strankami in izraža stališče Unije v mednarodnih forumih;
 • je odgovorna za Evropsko službo za zunanjepolitično delovanje ter delegacije EU v tretjih državah in mednarodnih organizacijah.

  

Evropska služba za zunanje delovanje pomaga visoki predstavnici pri zagotavljanju doslednosti in usklajenosti zunanjih ukrepov Unije ter pripravi predlogov in njihovem izvajanju, potem ko jih odobri Svet. Prav tako pomaga predsedniku Evropskega sveta ter predsedniku in članom Komisije pri opravljanju njihovih nalog na področju zunanjih odnosov in hkrati zagotavlja tesno sodelovanje z državami članicami. Del strukture evropske službe za zunanje delovanje je tudi mreža delegacij EU po svetu.

Naj omenimo samo nekaj dejavnosti, ki jih opravlja Evropska unija v svetu:

 • Vzpostavljanje miru: S politično, praktično in gospodarsko podporo je imela EU ključno vlogo pri vzpostavljanju miru v državah Zahodnega Balkana po koncu vojne na območju bivše Jugoslavije. Evropska unija si po svojih najboljših močeh prizadeva za mir in spravo v državah Zahodnega Balkana. Zadnji primer tega je dialoga med Beogradom in Prištino, ki ga vodi Evropska unija.

 • Odgovorna soseda: Na vzhodnih in južnih mejah Evropske unije so številne države v zadnjih letih doživele burne politične spremembe. Najbolj nazoren primer teh sprememb je arabska pomlad, zato je cilj evropske sosedske politike ohranitev trdnih in prijateljskih odnosov z državami, ki so na mejah Evropske unije. V tem smislu se EU zavzema za spodbujanje demokracije, človekovih pravic ter krepitev trgovinskih vezi in sodelovanja na področju vizumov.

 • Razvojna pomoč: Ali ste vedeli, da je EU največja posamezna darovalka razvojne pomoči? V letu 2010 je skupni znesek donacij EU in držav članic znašal 53,8 milijarde EUR. S tem je pomagala izboljšati življenjske pogoje milijonov ljudi po vsem svetu.

 • Skupaj z Združenimi narodi, ZDA in Rusijo tvori t. i. četverico, ki si prizadeva za mir na Bližnjem vzhodu. Strateška prednostna naloga EU je razrešitev arabsko-izraelskega spora, in sicer je za Evropsko unijo rešitev v sožitju med neodvisno, demokratično in trdno državo Palestino in Izraelom.

 • Evropska unija je zavezana spoštovanju človekovih pravic in se zavzema za njihovo uveljavitev povsod v svetu. Človekove pravice so tako osrednja točka v zunanjih odnosih: političnega dialoga z državami zunaj EU; razvojne politike in pomoči; dela na mednarodnih forumih, denimo v Združenih narodih.

 • Z Združenimi narodi sodeluje pri reševanju številnih vprašanj. Evropska unija verjame v večstransko sporazumevanje in odnose, kar je izrecno zapisano v Lizbonski pogodbi in se kaže v zavzemanju za dogovorjena in zavezujoča pravila v mednarodnih odnosih.

 • Krepitev varnosti po svetu: Evropska unija v okviru skupne varnostne in obrambne politike vodi civilne in vojaške misije po vsem svetu. V okviru teh misij izvaja različne naloge, od upravljanja mej do usposabljanja lokalnih policijskih enot. Operacija EUNAVFOR Atalanta ob somalijski obali denimo prispeva k preprečevanju piratstva in zaščiti ladij s humanitarno pomočjo, ki jo svetovni program za hrano, pošilja na sušna območja.

 • Krizno odzivanje in humanitarna pomoč: Evropska unija in njene države članice zagotavljajo skoraj polovico vse mednarodne humanitarne pomoči. Tako denimo pošilja življenjsko pomembno pomoč državam Afriškega roga, kjer pustoši lakota. Poleg tega je Evropska unija pripravljena, da se kadar koli organizirano odzove na morebitne izredne razmere v svetu (kot so bili potres na Haitiju, cunami na Japonskem ali poplave v Pakistanu). Pri tem lahko uporabi vsa sredstva, ki jih ima na voljo.

 • Evropska unija je odigrala odločilno vlogo pri pogajanjih za Kjotski sporazum o podnebnih spremembah. Razpolaga z verjetno najnaprednejšo strategijo nizkoogljičnega gospodarstva na svetu in tako ostaja vodilna sila v boju proti podnebnim spremembam ter nepogrešljivi zagovornik ambicioznih sprememb. Evropska unija želi zdaj pridobiti široko podporo držav za nov, pravno zavezujoč sporazum o podnebnih spremembah.

 • Trgovina: Evropska unija je največja trgovinska sila na svetu. Trgovinska politika je skupna politika EU, zato v trgovinskih pogajanjih z mednarodnimi partnerji nastopa enotno pri spodbujanju svobodnega in pravičnejšega mednarodnega trgovinskega sistema.

 • Širjenje Evropske unije – s 6 na 28držav čanic: Članstvo Evropske unije se je od nastanka leta 1957 s 6 članic povečalo na današnjih 28, zlasti po padcu komunizma v srednji in vzhodni Evropi. Številne države si prizadevajo, da bi se pridružile EU, predvsem zaradi številnih prednosti ter politične in gospodarske stabilnosti, ki jih članstvo prinaša. Vendar morajo najprej izpolniti pogoje glede spoštovanja demokracije in vladavine prava.
 • Natisni
 • Normalna velikost črk
 • Povečaj črke za 150 odstotkov
 • Povečaj črke za 200 odstotkov