Activitatea noastră

UE menţine relaţii diplomatice cu aproape toate ţările din lume. A încheiat parteneriate strategice cu principalii actori internaţionali, colaborează ferm cu ţările emergente şi a semnat acorduri bilaterale de asociere cu mai multe ţări vecine. În lume, UE este reprezentată printr-o reţea de 136 de delegaţii, care îndeplinesc un rol similar cu cel al unei amabasade.

Uniunea Europeană în lume

Uniunea Europeană joacă un rol important pe scena internaţională, prin menţinerea de relaţii diplomatice, derularea de schimburi comerciale, acordarea de ajutor umanitar şi colaborarea cu organizaţiile internaţionale.

Tratatul de la Lisabona (2009) a adus schimbări majore în ceea ce priveşte acţiunea externă, prin crearea postului de Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate şi a Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE).

Înaltul Reprezentant (în prezent, Catherine Ashton) exercită, în cadrul afacerilor externe, funcţiile deţinute anterior de preşedinţia prin rotaţie, de Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate Comună şi de comisarul european pentru relaţii externe.

În baza mandatului său, Înaltul Reprezentant:

 • conduce politica externă şi de securitate comună a Uniunii
 • contribuie prin propunerile sale la elaborarea acestei politici, pe care o va aduce la îndeplinire în calitate de împuternicit al Consiliului şi asigură punerea în aplicare a deciziilor adoptate în acest domeniu
 • prezidează Consiliul Afaceri Externe
 • este vicepreşedinte al Comisiei şi astfel asigură coerenţa acţiunilor de politică externă ale Uniunii
 • reprezintă Uniunea în chestiunile referitoare la politica externă şi de securitate comună, desfăşoară în numele Uniunii dialogul politic cu terţii şi exprimă poziţia Uniunii în cadrul forurilor internaţionale
 • îşi exercită autoritatea asupra Serviciului european pentru acţiunea externă şi asupra delegaţiilor Uniunii din ţările terţe şi de pe lângă organizaţiile internaţionale.

  

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) îi oferă sprijin Înaltului Reprezentant asigurând consistenţa şi coordonarea activităţilor pe plan extern, pregătind propuneri de politică şi, ulterior, după ce acestea sunt aprobate de Consiliu, punându-le în aplicare. De asemenea, SEAE îi asistă pe preşedintele Consiliului European şi pe preşedintele şi membrii Comisiei în exercitarea atribuţiilor pe care aceştia le deţin în domeniul relaţiilor externe şi asigură o strânsă cooperare cu statele membre. Reţeaua delegaţiilor UE în lume face parte din structura SEAE.

Acestea sunt doar câteva exemple ale rolului pe care Uniunea Europeană îl joacă pe scena mondială: 

 • Consolidarea păcii: prin sprijinul politic, material şi economic adus, UE a jucat un rol crucial în consolidarea păcii în regiunea Balcanilor de Vest, în perioada de după războiul din fosta Iugoslavie, promovând pacea şi reconcilierea, din Bosnia şi Herţegovina până în Muntenegru. Cel mai recent exemplu este dialogul pe care Uniunea Europeană l-a facilitat între Serbia şi Kosovo („Dialogul Belgrad-Priştina”).

 • Un vecin responsabil: în multe ţări din estul şi sudul UE au avut loc recent schimbări politice de proporţii. Revoluţia arabă este cel mai recent exemplu, de aceea politica europeană de vecinătate are drept obiectiv menţinerea unor relaţii solide şi de prietenie cu ţările de la graniţa Uniunii Europene. Câteva exemple ar fi promovarea democraţiei şi a drepturilor omului, liberalizarea comerţului şi cooperarea în domeniul vizelor.

 • Ajutorul pentru dezvoltare: ştiaţi că UE este cel mai important donator de ajutor pentru dezvoltare? În 2010, valoarea totală a ajutorului acordat de UE şi statele membre s-a ridicat la 53,8 miliarde de euro, contribuind la îmbunătăţirea vieţii a milioane de oameni pe tot globul.

 • Uniunea Europeană este membru al Cvartetului, din care mai fac parte ONU, SUA şi Rusia, în cadrul căruia se iau măsuri pentru continuarea procesului de pace în Orientul Mijlociu. Soluţionarea conflictului arabo-palestinian este o prioritate strategică a UE. Obiectivul său este acela de a facilita crearea a două state: un stat Palestinian independent, democratic şi viabil, care să coexiste alături de Israel în pace şi securitate.

 • UE s-a angajat să promoveze drepturile omului şi depune eforturi pentru a garanta respectarea lor peste tot în lume. Drepturile omului reprezintă un aspect central al politicii externe a UE: în cadrul dialogurilor politice cu ţările terţe, prin politica în domeniul dezvoltării şi asistenţa oferită în acest context sau prin acţiunile întreprinse în cadrul organizaţiilor internaţionale, precum ONU.

 • UE colaborează îndeaproape cu ONU în mai multe domenii. Ataşamentul UE faţă de multilateralism reflectă dorinţa sa de a întreţine relaţii internaţionale bazate pe reguli negociate şi obligatorii, acest lucru fiind menţionat explicit în Tratatul de la Lisabona.

 • Consolidarea securităţii în lume: în baza politicii de securitate şi apărare comună (PSAC), UE desfăşoară misiuni civile şi militare peste tot în lume, de la gestionarea frontierelor, la formarea forţelor locale de poliţie. De exemplu, Operaţiunea EUNAVFOR Atalanta desfăşurată în largul coastelor Somaliei combate pirateria şi protejează transporturile humanitare efectuate în cadrul Programului alimentar mondial, destinate zonelor afectate de secetă.

 • Răspunsul în caz de criză şi ajutorul umanitar: aproximativ jumătate din volumul de ajutor umanitar acordat la nivel internaţional provine din partea Uniunii Europene şi a statelor sale membre. Acest tip de intervenţie contribuie la salvarea de vieţi în regiuni precum Cornul Africii, unde foametea afectează populaţii întregi. Mai mult, Uniunea Europeană este pregătită să intervină prin acţiuni coordonate în caz de urgenţă, oriunde în lume (ex. cutremurul din Haiti, tsunamiul din Japonia sau inundaţiile din Pakistan), cu toate instrumentele pe care le are la dispoziţie.

 • Uniunea Europeană a avut un rol decisiv în negocierea Protocolului de la Kyoto privind schimbările climatice, militând pentru adoptarea, la nivel naţional, a unei strategii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, sistemul propus fiind, probabil, unul dintre cele mai avansate şi mai sofisticate din lume. UE rămâne un actor-cheie în acest domeniu, contribuţia sa fiind indispensabilă pentru garantarea unor schimbări ambiţioase. UE doreşte să creeze o coaliţie în favoarea încheierii unui acord privind schimbările climatice, obligatoriu din punct de vedere juridic.

 • Comerţ: Uniunea Europeană este cea mai importantă putere comercială din lume. În cadrul politicii comerciale comune, ţările UE vorbesc la unison în negocierile comerciale cu parteneri internaţionali, promovând un sistem comercial internaţional liber şi mai echitabil.

 • O Uniune Europeană care se extinde - de la 6 la 28 de state membre: UE s-a extins de-a lungul timpului, mai ales după căderea comunismului în Europa Centrală şi de Est - de la şase state membre, în 1957, la 28 în prezent. Multe ţări doresc să adere la UE, pentru a se bucura de statutul de stat membru şi de stabilitate politică şi economică. Însă, mai întâi, trebuie să îndeplinească o serie de condiţii în ceea ce priveşte democraţia, statul de drept etc.
 • Tipărire
 • Setează pagina la dimensiunea normală a literei
 • Măreşte dimensiunea literei cu 150%
 • Măreşte dimensiunea literei cu 200%