Δηλώσεις

Περισσότερα

 • 21/10/2014
  653 65744 1 _blank Remarks by High Representative Catherine Ashton following her meeting with Deputy Prime Minister of Serbia/Foreign Minister Ivica Dačić Remarks by High Representative Catherine Ashton following her meeting with Deputy Prime Minister of Serbia/Foreign Minister Ivica Dačić /statements/docs/2014/141021_02_en.pdf 10/21/2014 17:45:00 10/21/2014 17:45:00 10/21/2014 17:45:00 nulldate 2014102117 090126248ceb68c8 N 090126248ceb68c8 /statements/docs/2014/141021_02_en.pdf 402602 pdf N /statements/docs/2014/141021_02_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141021_02_en.pdf /statements/docs/2014/141021_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Remarks by High Representative Catherine Ashton following her meeting with Deputy Prime Minister of Serbia/Foreign Minister Ivica Dačić pdf - 394 KB [394 KB] English (en)
 • 20/10/2014
  647 65744 1 _blank Catherine Ashton upon arrival at the Foreign Affairs Council Catherine Ashton upon arrival at the Foreign Affairs Council /statements/docs/2014/141020_01_en.pdf 10/20/2014 13:45:00 10/20/2014 13:45:00 10/20/2014 13:45:00 nulldate 2014102013 090126248ce80579 N 090126248ce80579 /statements/docs/2014/141020_01_en.pdf 446102 pdf N /statements/docs/2014/141020_01_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141020_01_en.pdf /statements/docs/2014/141020_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Catherine Ashton upon arrival at the Foreign Affairs Council pdf - 436 KB [436 KB] English (en)
 • 09/10/2014
  633 65744 1 _blank Joint Declaration by EU High Representative and the Secretary General of the Council of Europe on European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2014 Joint Declaration by EU High Representative and the Secretary General of the Council of Europe on European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2014 /statements/docs/2014/141009_03_en.pdf 10/09/2014 11:56:00 10/09/2014 11:56:00 10/09/2014 11:56:00 nulldate 2014100911 090126248cc4cd6f N 090126248cc4cd6f /statements/docs/2014/141009_03_en.pdf 447302 pdf N /statements/docs/2014/141009_03_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141009_03_en.pdf /statements/docs/2014/141009_03_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Joint Declaration by EU High Representative and the Secretary General of the Council of Europe on European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2014 pdf - 437 KB [437 KB] English (en)
 • 03/10/2014
  622 65744 1 _blank Joint statement by HR/VP Catherine Ashton and Commissioner Kristalina Georgieva on the killing of a Red Cross worker in Eastern Ukraine Joint statement by HR/VP Catherine Ashton and Commissioner Kristalina Georgieva on the killing of a Red Cross worker in Eastern Ukraine /statements/docs/2014/141003_01_en.pdf 10/03/2014 16:45:00 10/03/2014 16:45:00 10/03/2014 16:45:00 nulldate 2014100316 090126248cb64aeb N 090126248cb64aeb /statements/docs/2014/141003_01_en.pdf 436393 pdf N /statements/docs/2014/141003_01_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141003_01_en.pdf /statements/docs/2014/141003_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Joint statement by HR/VP Catherine Ashton and Commissioner Kristalina Georgieva on the killing of a Red Cross worker in Eastern Ukraine pdf - 427 KB [427 KB] English (en)
 • 21/09/2014
  598 65744 1 _blank Statement on the ceasefire implementation agreement in Ukraine Statement on the ceasefire implementation agreement in Ukraine /statements/docs/2014/140921_01_en.pdf 09/21/2014 10:33:00 09/21/2014 10:33:00 09/21/2014 10:33:00 nulldate 2014092110 090126248ca69bf4 N 090126248ca6af1c /statements/docs/2014/140921_01_en.pdf 586709 pdf N /statements/docs/2014/140921_01_el.pdf 2 /statements/docs/2014/140921_01_en.pdf /statements/docs/2014/140921_01_fr.pdf /statements/docs/2014/140921_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement on the ceasefire implementation agreement in Ukraine pdf - 573 KB [573 KB] English (en) français (fr)

Περισσότερα

 • 20/10/2014
  648 65744 1 _blank Joint statement by the Spokespersons on the amnesty announced by President Aliyev of Azerbaijan Joint statement by the Spokespersons on the amnesty announced by President Aliyev of Azerbaijan

  We welcome the amnesty announced by the President of Azerbaijan, Ilham Aliyev, on Friday 17 October, leading to the pardon and release of around 80 prisoners including at least four civil society activists.

  /statements/docs/2014/141020_02_en.pdf
  10/20/2014 17:04:00 10/20/2014 17:04:00 10/20/2014 17:04:00 nulldate 2014102017 090126248ce895ed N 090126248ce895ed /statements/docs/2014/141020_02_en.pdf 399840 pdf N /statements/docs/2014/141020_02_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141020_02_en.pdf /statements/docs/2014/141020_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Joint statement by the Spokespersons on the amnesty announced by President Aliyev of Azerbaijan pdf - 391 KB [391 KB] English (en)
 • 18/10/2014
  645 65744 1 _blank Statement by the Spokesperson on the Lahore High Court decision to uphold the conviction of Ms Asia Bibi in Pakistan Statement by the Spokesperson on the Lahore High Court decision to uphold the conviction of Ms Asia Bibi in Pakistan /statements/docs/2014/141018_01_en.pdf 10/18/2014 12:06:00 10/18/2014 12:06:00 10/18/2014 12:06:00 nulldate 2014101812 090126248cdfac78 N 090126248cdfac78 /statements/docs/2014/141018_01_en.pdf 442128 pdf N /statements/docs/2014/141018_01_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141018_01_en.pdf /statements/docs/2014/141018_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokesperson on the Lahore High Court decision to uphold the conviction of Ms Asia Bibi in Pakistan pdf - 432 KB [432 KB] English (en)
 • 17/10/2014
  644 65744 1 _blank Statement by the Spokesperson on the General elections in Mozambique Statement by the Spokesperson on the General elections in Mozambique /statements/docs/2014/141017_03_en.pdf 10/17/2014 18:18:00 10/17/2014 18:18:00 10/17/2014 18:18:00 nulldate 2014101718 090126248cdfab59 N 090126248cdfab59 /statements/docs/2014/141017_03_en.pdf 474793 pdf N /statements/docs/2014/141017_03_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141017_03_en.pdf /statements/docs/2014/141017_03_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokesperson on the General elections in Mozambique pdf - 464 KB [464 KB] English (en)
 • 17/10/2014
  643 65744 1 _blank Joint Statement following the First Angola-European Union Ministerial Meeting Joint Statement following the First Angola-European Union Ministerial Meeting

  To strengthen and enhance cooperation between the Republic of Angola and the European Union, the first Ministerial meeting was held in Brussels on 17 October 2014. The meeting was organised in the framework of the EU-Angola Joint Way Forward document, which is intended to be the basis for a permanent process and an inclusive dialogue and cooperation at various levels in a range of areas.

  /statements/docs/2014/141017_02_en.pdf
  10/17/2014 16:06:00 10/17/2014 16:06:00 10/17/2014 16:06:00 nulldate 2014101716 090126248cdf5dac N 090126248cdf5dac /statements/docs/2014/141017_02_en.pdf 165218 pdf N /statements/docs/2014/141017_02_el.pdf 2 /statements/docs/2014/141017_02_en.pdf /statements/docs/2014/141017_02_pt.pdf /statements/docs/2014/141017_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Joint Statement following the First Angola-European Union Ministerial Meeting pdf - 162 KB [162 KB] English (en) português (pt)
 • 10/10/2014
  635 65744 1 _blank Statement by the Spokesperson ahead of elections in Bosnia and Herzegovina on 12 October 2014 Statement by the Spokesperson ahead of elections in Bosnia and Herzegovina on 12 October 2014 /statements/docs/2014/141010_02_en.pdf 10/10/2014 16:16:00 10/10/2014 16:16:00 10/10/2014 16:16:00 nulldate 2014101016 090126248cc8a977 N 090126248cc8a977 /statements/docs/2014/141010_02_en.pdf 545878 pdf N /statements/docs/2014/141010_02_el.pdf 2 /statements/docs/2014/141010_02_en.pdf /statements/docs/2014/141010_02_fr.pdf /statements/docs/2014/141010_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokesperson ahead of elections in Bosnia and Herzegovina on 12 October 2014 pdf - 534 KB [534 KB] English (en) français (fr)

Περισσότερα

 • 17/10/2014
  646 65744 1 _blank Joint Local Statement on legislation being considered by South Sudan’s National Legislative Council Joint Local Statement on legislation being considered by South Sudan’s National Legislative Council /south_sudan/docs/17102014_eu_local_statement_south_sudan_legislation_en.pdf 10/17/2014 00:00:00 10/17/2014 00:00:00 10/17/2014 00:00:00 nulldate 2014101700 090126248ce78402 N 090126248ce78402 /south_sudan/docs/17102014_eu_local_statement_south_sudan_legislation_en.pdf 226554 pdf N /south_sudan/docs/17102014_eu_local_statement_south_sudan_legislation_el.pdf 1 /south_sudan/docs/17102014_eu_local_statement_south_sudan_legislation_en.pdf /south_sudan/docs/17102014_eu_local_statement_south_sudan_legislation_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Joint Local Statement on legislation being considered by South Sudan’s National Legislative Council pdf - 222 KB [222 KB] English (en)
 • 12/10/2014
  642 65744 1 _blank Local statement of the European Union concerning the events in Iguala and Tlatlaya Local statement of the European Union concerning the events in Iguala and Tlatlaya

  The EU Delegation expresses its deepest concerns over the latest news pertaining to the events occurred in Tlatlaya (State of México) and the crimes committed against a group of students from the Escuela Normal ("Normal School") of Ayotzinapa in Iguala (State of Guerrero). In this regard the EU Delegation welcomes the statements made by the federal authorities and the President of the Republic, in which it is assured that "upon these inhumane acts, there is no place for impunity", and the creation of monitoring committees in the Senate and in the Chamber of Representatives, related to the Iguala case.

  /delegations/mexico/documents/news/2014/20141012com_ue_tlatlaya_iguala_en.pdf
  10/12/2014 16:20:00 10/12/2014 16:20:00 10/12/2014 16:20:00 nulldate 2014101216 090126248cd1b9c4 N 090126248cd1dbae /delegations/mexico/documents/news/2014/20141012com_ue_tlatlaya_iguala_en.pdf 46761 pdf N /delegations/mexico/documents/news/2014/20141012com_ue_tlatlaya_iguala_el.pdf 2 /delegations/mexico/documents/news/2014/20141012com_ue_tlatlaya_iguala_en.pdf /delegations/mexico/documents/news/2014/20141012com_ue_tlatlaya_iguala_es.pdf /delegations/mexico/documents/news/2014/20141012com_ue_tlatlaya_iguala_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Local statement of the European Union concerning the events in Iguala and Tlatlaya pdf - 46 KB [46 KB] English (en) español (es)
 • 30/09/2014
  618 65744 1 _blank Joint Local Statement on Threats to Civil Society and Human Rights in the Maldives Joint Local Statement on Threats to Civil Society and Human Rights in the Maldives 09/30/2014 12:29:00 09/30/2014 12:29:00 09/30/2014 12:29:00 nulldate 2014093012 090126248cb1e44a N 090126248cb1e44a /delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20140930.pdf 33170 pdf Y /delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20140930.pdf /delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20140930_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Joint Local Statement on Threats to Civil Society and Human Rights in the Maldives pdf - 33 KB [33 KB]
 • 30/09/2014
  617 65744 1 _blank Déclaration locale de l’UE sur la libération provisoire et conditionnelle de Pierre Claver Mbonimpa Déclaration locale de l’UE sur la libération provisoire et conditionnelle de Pierre Claver Mbonimpa /delegations/burundi/documents/press_corner/2014/declaration_30092014_fr.pdf 09/30/2014 08:52:00 09/30/2014 08:52:00 09/30/2014 08:52:00 nulldate 2014093008 090126248cb15071 N 090126248cb15071 /delegations/burundi/documents/press_corner/2014/declaration_30092014_fr.pdf 44957 pdf N /delegations/burundi/documents/press_corner/2014/declaration_30092014_el.pdf 1 /delegations/burundi/documents/press_corner/2014/declaration_30092014_fr.pdf /delegations/burundi/documents/press_corner/2014/declaration_30092014_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Déclaration locale de l’UE sur la libération provisoire et conditionnelle de Pierre Claver Mbonimpa pdf - 44 KB [44 KB] français (fr)
 • 24/09/2014
  615 65744 1 _blank Déclaration local de l'UE sur le drame de Womey Déclaration local de l'UE sur le drame de Womey

  La Délégation de l'Union européenne, en accord avec les Chefs de missions diplomatiques des Etats membres résidents en République de Guinée (France, Espagne, Allemagne et Royaume Uni), adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes membres de la mission de sensibilisation à l’épidémie d’Ebola, à Womey en Guinée forestière.

  /delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2014/20140924_womey_declaration_fr.htm /delegations/guinea/images/content/eu-flag.gif
  09/24/2014 17:49:00 09/24/2014 17:49:00 09/24/2014 17:49:00 nulldate 2014092417 090126248cabf078 N 090126248cacbba8 /delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2014/20140924_womey_declaration_fr.htm 4050 xml N /delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2014/20140924_womey_declaration_el.htm 1 /delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2014/20140924_womey_declaration_fr.htm /delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2014/20140924_womey_declaration_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Déclaration local de l'UE sur le drame de Womey français (fr)

Περισσότερα

 • Εκτύπωση
 • Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς
 • Αυξήστε το μέγεθος κατά 150%
 • Αυξήστε το μέγεθος κατά 200%