Δηλώσεις

Περισσότερα

 • 23/10/2014
  657 65744 1 _blank Remarks by High Representative Catherine Ashton following her meeting with Prime Minister of Kosovo Hashim Thaçi Remarks by High Representative Catherine Ashton following her meeting with Prime Minister of Kosovo Hashim Thaçi /statements/docs/2014/141023_02_en.pdf 10/23/2014 18:00:00 10/23/2014 18:00:00 10/23/2014 18:00:00 nulldate 2014102318 090126248cf258c0 N 090126248cf258c0 /statements/docs/2014/141023_02_en.pdf 439023 pdf N /statements/docs/2014/141023_02_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141023_02_en.pdf /statements/docs/2014/141023_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Remarks by High Representative Catherine Ashton following her meeting with Prime Minister of Kosovo Hashim Thaçi pdf - 429 KB [429 KB] English (en)
 • 21/10/2014
  653 65744 1 _blank Remarks by High Representative Catherine Ashton following her meeting with Deputy Prime Minister of Serbia/Foreign Minister Ivica Dačić Remarks by High Representative Catherine Ashton following her meeting with Deputy Prime Minister of Serbia/Foreign Minister Ivica Dačić /statements/docs/2014/141021_02_en.pdf 10/21/2014 17:45:00 10/21/2014 17:45:00 10/21/2014 17:45:00 nulldate 2014102117 090126248ceb68c8 N 090126248ceb68c8 /statements/docs/2014/141021_02_en.pdf 402602 pdf N /statements/docs/2014/141021_02_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141021_02_en.pdf /statements/docs/2014/141021_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Remarks by High Representative Catherine Ashton following her meeting with Deputy Prime Minister of Serbia/Foreign Minister Ivica Dačić pdf - 394 KB [394 KB] English (en)
 • 20/10/2014
  647 65744 1 _blank Catherine Ashton upon arrival at the Foreign Affairs Council Catherine Ashton upon arrival at the Foreign Affairs Council /statements/docs/2014/141020_01_en.pdf 10/20/2014 13:45:00 10/20/2014 13:45:00 10/20/2014 13:45:00 nulldate 2014102013 090126248ce80579 N 090126248ce80579 /statements/docs/2014/141020_01_en.pdf 446102 pdf N /statements/docs/2014/141020_01_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141020_01_en.pdf /statements/docs/2014/141020_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Catherine Ashton upon arrival at the Foreign Affairs Council pdf - 436 KB [436 KB] English (en)
 • 09/10/2014
  633 65744 1 _blank Joint Declaration by EU High Representative and the Secretary General of the Council of Europe on European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2014 Joint Declaration by EU High Representative and the Secretary General of the Council of Europe on European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2014 /statements/docs/2014/141009_03_en.pdf 10/09/2014 11:56:00 10/09/2014 11:56:00 10/09/2014 11:56:00 nulldate 2014100911 090126248cc4cd6f N 090126248cc4cd6f /statements/docs/2014/141009_03_en.pdf 447302 pdf N /statements/docs/2014/141009_03_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141009_03_en.pdf /statements/docs/2014/141009_03_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Joint Declaration by EU High Representative and the Secretary General of the Council of Europe on European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2014 pdf - 437 KB [437 KB] English (en)
 • 03/10/2014
  622 65744 1 _blank Joint statement by HR/VP Catherine Ashton and Commissioner Kristalina Georgieva on the killing of a Red Cross worker in Eastern Ukraine Joint statement by HR/VP Catherine Ashton and Commissioner Kristalina Georgieva on the killing of a Red Cross worker in Eastern Ukraine /statements/docs/2014/141003_01_en.pdf 10/03/2014 16:45:00 10/03/2014 16:45:00 10/03/2014 16:45:00 nulldate 2014100316 090126248cb64aeb N 090126248cb64aeb /statements/docs/2014/141003_01_en.pdf 436393 pdf N /statements/docs/2014/141003_01_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141003_01_en.pdf /statements/docs/2014/141003_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Joint statement by HR/VP Catherine Ashton and Commissioner Kristalina Georgieva on the killing of a Red Cross worker in Eastern Ukraine pdf - 427 KB [427 KB] English (en)

Περισσότερα

 • 31/10/2014
  Déclaration du porte-parole sur la démission du Président Blaise Compaoré au Burkina Fasopdf
 • 31/10/2014
  668 65744 1 _blank Statement by the Spokesperson on the resumption of fighting in Bentiu, in South Sudan Statement by the Spokesperson on the resumption of fighting in Bentiu, in South Sudan

  We strongly condemn the resumption of hostilities in and around Bentiu, in South Sudan. We note the statement by IGAD attributing responsibility for hostilities to the SPLM-in-Opposition and look forward to a more detailed assessment from the IGAD Monitoring and Verification Mechanism.

  /statements/docs/2014/141031_02_en.pdf
  10/31/2014 18:41:00 10/31/2014 18:41:00 10/31/2014 18:41:00 nulldate 2014103118 090126248d0b843d N 090126248d0b843d /statements/docs/2014/141031_02_en.pdf 438879 pdf N /statements/docs/2014/141031_02_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141031_02_en.pdf /statements/docs/2014/141031_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokesperson on the resumption of fighting in Bentiu, in South Sudan pdf - 429 KB [429 KB] English (en)
 • 31/10/2014
  667 65744 1 _blank Statement by the Spokesperson on the expiration of the appropriate measures under Article 96 of the Cotonou Agreement concerning Zimbabwe Statement by the Spokesperson on the expiration of the appropriate measures under Article 96 of the Cotonou Agreement concerning Zimbabwe

  The European Union will on 1 November take a further step towards the normalisation of relations with Zimbabwe by allowing the appropriate measures under Article 96 of the Cotonou Agreement to expire.

  /statements/docs/2014/141031_01_en.pdf
  10/31/2014 14:20:00 10/31/2014 14:20:00 10/31/2014 14:20:00 nulldate 2014103114 090126248d0ac663 N 090126248d0ac663 /statements/docs/2014/141031_01_en.pdf 449956 pdf N /statements/docs/2014/141031_01_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141031_01_en.pdf /statements/docs/2014/141031_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokesperson on the expiration of the appropriate measures under Article 96 of the Cotonou Agreement concerning Zimbabwe pdf - 440 KB [440 KB] English (en)
 • 30/10/2014
  665 65744 1 _blank Statement by the Spokesperson on ISIL atrocities in Iraq Statement by the Spokesperson on ISIL atrocities in Iraq /statements/docs/2014/141030_02_en.pdf 10/30/2014 22:55:00 10/30/2014 22:55:00 10/30/2014 22:55:00 nulldate 2014103022 090126248d082c6f N 090126248d082c6f /statements/docs/2014/141030_02_en.pdf 498778 pdf N /statements/docs/2014/141030_02_el.pdf 1 /statements/docs/2014/141030_02_en.pdf /statements/docs/2014/141030_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokesperson on ISIL atrocities in Iraq pdf - 488 KB [488 KB] English (en)
 • 30/10/2014
  Statement by the Spokesperson on the situation in Burkina Faso pdf

Περισσότερα

 • 22/10/2014
  658 65744 1 _blank EU Local Statement on the Freedom of Association and Freedom of Expression in the Russian Federation EU Local Statement on the Freedom of Association and Freedom of Expression in the Russian Federation /delegations/council_europe/press_corner/all_news/news/2014/20141022_en.htm 10/22/2014 12:15:00 10/22/2014 12:15:00 10/22/2014 12:15:00 nulldate 2014102212 090126248cf4d160 N 090126248cf4c875 /delegations/council_europe/press_corner/all_news/news/2014/20141022_en.htm 10863 xml N /delegations/council_europe/press_corner/all_news/news/2014/20141022_el.htm 1 /delegations/council_europe/press_corner/all_news/news/2014/20141022_en.htm /delegations/council_europe/press_corner/all_news/news/2014/20141022_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  EU Local Statement on the Freedom of Association and Freedom of Expression in the Russian Federation English (en)
 • 20/10/2014
  655 65744 1 _blank Déclaration locale de la Délégation de l’UE sur le travail du Bureau Commun des Nations Unies pour les droits de l'Homme (BCNUDH) Déclaration locale de la Délégation de l’UE sur le travail du Bureau Commun des Nations Unies pour les droits de l'Homme (BCNUDH)

  La Délégation de l'Union européenne publie cette déclaration en accord avec les Chefs de mission européens en République démocratique du Congo.

  /delegations/congo_kinshasa/press_corner/all_news/news/2014/20141020_1_fr.htm
  10/20/2014 00:00:00 10/20/2014 00:00:00 10/20/2014 00:00:00 nulldate 2014102000 090126248ce8ea7b N 090126248ce8ea7b /delegations/congo_kinshasa/press_corner/all_news/news/2014/20141020_1_fr.htm 5400 xml N /delegations/congo_kinshasa/press_corner/all_news/news/2014/20141020_1_el.htm 1 /delegations/congo_kinshasa/press_corner/all_news/news/2014/20141020_1_fr.htm /delegations/congo_kinshasa/press_corner/all_news/news/2014/20141020_1_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Déclaration locale de la Délégation de l’UE sur le travail du Bureau Commun des Nations Unies pour les droits de l'Homme (BCNUDH) français (fr)
 • 17/10/2014
  646 65744 1 _blank Joint Local Statement on legislation being considered by South Sudan’s National Legislative Council Joint Local Statement on legislation being considered by South Sudan’s National Legislative Council /south_sudan/docs/17102014_eu_local_statement_south_sudan_legislation_en.pdf 10/17/2014 00:00:00 10/17/2014 00:00:00 10/17/2014 00:00:00 nulldate 2014101700 090126248ce78402 N 090126248ce78402 /south_sudan/docs/17102014_eu_local_statement_south_sudan_legislation_en.pdf 226554 pdf N /south_sudan/docs/17102014_eu_local_statement_south_sudan_legislation_el.pdf 1 /south_sudan/docs/17102014_eu_local_statement_south_sudan_legislation_en.pdf /south_sudan/docs/17102014_eu_local_statement_south_sudan_legislation_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Joint Local Statement on legislation being considered by South Sudan’s National Legislative Council pdf - 222 KB [222 KB] English (en)
 • 12/10/2014
  642 65744 1 _blank Local statement of the European Union concerning the events in Iguala and Tlatlaya Local statement of the European Union concerning the events in Iguala and Tlatlaya

  The EU Delegation expresses its deepest concerns over the latest news pertaining to the events occurred in Tlatlaya (State of México) and the crimes committed against a group of students from the Escuela Normal ("Normal School") of Ayotzinapa in Iguala (State of Guerrero). In this regard the EU Delegation welcomes the statements made by the federal authorities and the President of the Republic, in which it is assured that "upon these inhumane acts, there is no place for impunity", and the creation of monitoring committees in the Senate and in the Chamber of Representatives, related to the Iguala case.

  /delegations/mexico/documents/news/2014/20141012com_ue_tlatlaya_iguala_en.pdf
  10/12/2014 16:20:00 10/12/2014 16:20:00 10/12/2014 16:20:00 nulldate 2014101216 090126248cd1b9c4 N 090126248cd1dbae /delegations/mexico/documents/news/2014/20141012com_ue_tlatlaya_iguala_en.pdf 46761 pdf N /delegations/mexico/documents/news/2014/20141012com_ue_tlatlaya_iguala_el.pdf 2 /delegations/mexico/documents/news/2014/20141012com_ue_tlatlaya_iguala_en.pdf /delegations/mexico/documents/news/2014/20141012com_ue_tlatlaya_iguala_es.pdf /delegations/mexico/documents/news/2014/20141012com_ue_tlatlaya_iguala_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Local statement of the European Union concerning the events in Iguala and Tlatlaya pdf - 46 KB [46 KB] English (en) español (es)
 • 30/09/2014
  618 65744 1 _blank Joint Local Statement on Threats to Civil Society and Human Rights in the Maldives Joint Local Statement on Threats to Civil Society and Human Rights in the Maldives 09/30/2014 12:29:00 09/30/2014 12:29:00 09/30/2014 12:29:00 nulldate 2014093012 090126248cb1e44a N 090126248cb1e44a /delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20140930.pdf 33170 pdf Y /delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20140930.pdf /delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20140930_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Joint Local Statement on Threats to Civil Society and Human Rights in the Maldives pdf - 33 KB [33 KB]

Περισσότερα

 • Εκτύπωση
 • Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς
 • Αυξήστε το μέγεθος κατά 150%
 • Αυξήστε το μέγεθος κατά 200%