Vienna, 11/07/2015
150711_01_en
STATEMENT

Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the 20th Anniversary Commemoration of the Srebrenica Genocide

In the fields of Srebrenica was written the darkest page of Europe's recent history.

Today we commemorate all the victims, in the 20th anniversary of the massacre. Time and words cannot heal the pain of a mother who could not even lay her child to rest. But time and words can, today, remind us all what Europe is - should be - about.

A whole generation hoped for a new era of peace after the Cold war. That is my generation: we dreamt of a united continent, and woke up to the gloomiest of nightmares.

In Srebrenica, Europe is faced with its shame. Europe failed to stand up to the promise of our founding fathers and to the dreams of their grandsons: no more war in Europe, no more murders in the name of race or the nation. No more genocides.
Srebrenica is a call to action. That action is: never let it happen again.

Srebrenica tells us that the original intuition of our European Union is still valid and it is the only way to bring peace in our Continent. Dividing the peoples of Europe among “us” and “them” will only originate new conflicts.

Christian and Muslim, Serb, Croat and Bosniak. Migrant and local. Aiming for “ethnically pure” states will not bring about peace. We need to make it possible for all communities to come together, not to tear apart. Our union is about living together.

For these reasons, we are working with all the Western Balkans to keep on the European path. And all 28 Member States, all of the European Union institutions support the perspective of Bosnia and Herzegovina to become part of our Union. We hope – and we work – for a future of partnership, of justice, of reconciliation. For all the citizens of this country and of this part of Europe.

In Srebrenica, we Europeans, fell. The one thing to do now, the only way to pay respect to these victims, is to rise again. And to do it in one of the most difficult times for Europe. Withhold the memory, work for reconciliation and for a European Union based on brotherhood and solidarity, and strong enough to face the many and difficult challenges we have inside our borders and all around us. For my generation to be the last one to witness and to live such tragedy in Europe.

Video message of HRVP Mogherini on the 20th Anniversary of the Srebrenica Genocide:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I106368&sitelang=en)

______________________________________

(BA version)

Izjava visoke predstavnice/potpredsjednice Federice Mogherini povodom komemoracije 20. godišnjice genocida u Srebrenici

Na srebreničkim poljima je ispisana najcrnja stranica nedavne istorije Evrope.
 
Danas, na 20. godišnjicu masakra, odajemo počast svim žrtvama. Vrijeme i riječi ne mogu ublažiti bol majke koja čak nije mogla ni sahraniti svoje dijete. Ali, vrijeme i riječi danas mogu sve nas da podsjete šta Evropa jeste i šta bi trebalo da bude.
 
Nakon hladnog rata, čitava generacija se nadala novoj eri mira. To je moja generacija. Sanjali smo o ujedinjenom kontinentu i probudili se u najstrašnijoj noćnoj mori.
 
U Srebrenici, Evropa se suočava sa svojom sramotom. Evropa je iznevjerila obećanje naših utemeljitelja i snove njihovih unuka – da više neće biti rata u Evropi, da više neće biti ubijanja zbog rase ili nacije. Da više neće biti genocida.
 
Srebrenica je poziv na akciju. A ta akcija je – ne dozvoliti da se ponovi ikad više.
 
Srebrenica nas uči da i dalje vrijedi polazna osnova naše Evropske unije i da je to jedini način za mir na našem kontinentu. Podjela evropskih naroda na „nas„ i „njih“ će samo uzrokovati nove sukobe.
 
Hrišćani i muslimani, Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Došljaci i starosjedioci. Težnje „etnički čistim“ državama neće donijeti mir. Moramo omogućiti svim zajednicama da budu skupa, a ne da budu rastrgane. Zajednički život je suština naše Unije.
 
Iz tih razloga, radimo sa svima na Zapadnom Balkanu da nastave evropski put. I svih 28 država-članica, sve institucije Evropske unije, podržavaju perspektivu Bosne i Hercegovine da postane dijelom naše Unije. Nadamo se, i radimo, na budućnosti partnerstva, pravde i pomirenja. Za sve građane ove zemlje i ovog dijela Evrope.
 
U Srebrenici, mi Evropljani smo pali. Jedino što možemo sada da učinimo, jedini način da iskažemo poštovanje tim žrtvama, jeste da ponovo ustanemo. I da to uradimo u jednom od najtežih trenutaka za Evropu. Zadržati sjećanje, raditi na pomirenju i na Evropskoj uniji zasnovanoj na bratstvu i solidarnosti i dovoljno snažnoj da se suoči sa brojnim i teškim izazovima koje imamo unutar naših granica i svuda oko nas. Da bi moja generacija bila posljednja koja je svjedočila i koja je proživjela takvu tragediju u Evropi.