Beleidsterreinen

Het hele externe beleid van de EU staat onder toezicht van de Europese dienst voor extern optreden. Het ondersteunt de stabiliteit, bevordert mensenrechten en democratie, verspreidt welvaart en steunt de handhaving van de rechtsstaat en goed bestuur. Dat kan via bilaterale overeenkomsten maar ook met wet- en regelgeving.

  • Afdrukken
  • Normale tekstgrootte
  • Tekstgrootte 150%
  • Tekstgrootte 200%