Politika

Eiropas Ārējās darbības dienesta pārraudzītajai ES ārpolitikai, stratēģijām, instrumentiem un misijām ir četri pamatmērķi. Tās atbalsta stabilitāti, popularizē cilvēktiesības un demokrātiju, cenšas vairot labklājību un atbalsta likuma varas un labas pārvaldības īstenošanu. Pasākumi ir dažādi, sākot ar divpusējiem nolīgumiem un beidzot ar vadlīnijām un likumdošanu.

  • Drukāt
  • Atjaunot rakstzimju standartizmeru
  • Palielinat rakstzimju izmeru par 150 %
  • Palielinat rakstzimju izmeru par 200 %