Internationella och regionala organisationer

Internationella organisationer

Regionala organisationer

 • Afrikanska unionen
 • Andinska gemenskapen
 • Asien-Europa-mötet (Asem)
 • Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) français (fr)
 • Europarådet
 • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • Gulfstaternas samarbetsråd
 • Sydamerikanska gemensamma marknaden (Mercosur)
 • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
 • Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (SAARC)

Andra

 • G7/G8
 • G20 English (en) français (fr)

 • Skriv ut
 • Normal textstorlek
 • Öka textstorlek med 150 procent
 • Öka textstorlek med 200 procent