Medzinárodné a regionálne organizácie

Medzinárodné organizácie:

Regionálne organizácie:

 • Africká únia
 • Andské spoločenstvo
 • Stretnutie Ázia – Európa (ASEM)
 • Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) français (fr)
 • Rada Európy
 • Európsky hospodársky priestor (EHP)
 • Rada pre spoluprácu krajín Perzského zálivu
 • Mercosur
 • Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
 • Zoskupenie južnej Ázie pre regionálnu spoluprácu (SAARC)

Ostatné:

 • Skupina G7/G8
 • G20 English (en) français (fr)

 • Tlač
 • Set page to normal font size
 • Increase font size by 150 percent
 • Increase font size by 200 percent