Darba piedāvājumi

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) tika izveidots 2010. gada 1. decembrī. Kā to paredz Lisabonas līgums, dienesta darbiniekus izraugās no ES iestādēm — Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes —, kā arī no dalībvalstu diplomātiskajiem dienestiem.

Informācija par darba iespējām

  • ES iestādēs —  skatīt: Eiropas Personāla atlases birojs
  • EĀDD galvenajā mītnē — līgumdarbinieki 3b — uzaicinājums izteikt ieinteresētību English (en) français (fr)
  • ES pārstāvniecībās — līgumdarbinieku vakances English (en)
    Informācija par darba piedāvājumiem atrodama arī delegāciju tīmekļa vietnēs .
    Var piedalīties arī programmā “Jaunie speciālisti ES delegācijās” .
  • Prakses iespējas: Eiropas Komisijā, Eiropas Savienības Padomē
  • Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) jomā skatīt: vakances KDAP misijās