Avoimet työpaikat

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) aloitti toimintansa 1.12.2010. Lissabonin sopimuksen mukaisesti sen henkilöstö koostuu Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön ja Euroopan komission virkamiehistä sekä jäsenvaltioiden lähettämästä ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä.

Tietoa avoimista työpaikoista:

  • EU:n toimielimet –  ks. EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO)
  • EUH:n päätoimipaikka – Sopimussuhteiset toimihenkilöt 3b – kiinnostuksenilmaisupyyntö English (en) français (fr)
  • EU:n edustustot – Avoimia sopimussuhteisia toimia English (en)
    Avoimista työpaikoista ilmoitetaan myös edustustojen verkkosivustoilla
    Lisäksi EU:lla on avustaville asiantuntijoille tarkoitettu Junior Professionals in Delegation -ohjelma .
  • HarjoittelujaksotEuroopan komissioEuroopan unionin neuvosto
  • Yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YTPP) liittyvät tehtävät, ks. työtilaisuudet YTPP-tehtävissä